SMF de admin şifresini değiştirme

Bir sebepten admin şifresinden dolayı yönetici girişi yapamıyorsanız şifrenizi aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz.

Bir sebepten admin şifresinden dolayı yönetici girişi yapamıyorsanız şifrenizi aşağıdaki şekilde değiştirebilirsiniz.

Bunu için öncelikle admin panele girin ve aşağıdaki sql kodunu çalıştırın:

UPDATE smf_members SET passwd = SHA1(CONCAT(LOWER(memberName), 'new_password')) WHERE id_member = 1

Burada 1 nolu üyenin admin olduğunu varsaydık. Eğer farklı bir üye ise no yu değiştirmelisiniz.