Açgözlülük

Açgözlü olma durumu, doymazlık, gözü doymazlık, harislik, tamah, tamahkarlık

"Gönlü o kadar geniş imiş ki sair yoksullar gibi imarethaneden bir tas çorba içmeyi dahi açgözlülük sayarmış." - Y. K. Karaosmanoğlu

Açgözlülük, vahşet, vicdan, nefis, tamahkarlık, hırs, doymazlık, gözü doymazlık, harislik, tamah

Açgözlülük, vahşet, vicdan, nefis, tamahkarlık, hırs, doymazlık, gözü doymazlık, harislik, tamah

Açgözlülük konusunda özlüsözler

Açgözlülük

"Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yen. Açgözlülüğü cömertlikle, yalanı gerçekle yen."

Iyilik Kötülük Açgözlülük Cömertlik Yalan Gerçek
Açgözlülük
Açgözlülük
Açgözlülük

"Büyük Iskender Korinthos'ta "Bir dileğin var mı?" diye sorunca "Gölge etme, başka ihsan eylemem" demiştir."

Açgözlülük
Açgözlülük

"Aza sahip olan değil çok isteyen fakirdir."

Açgözlülük Zenginlik Yoksunluk
Açgözlülük

"Bir insanı bulunduğu mevkiyle değil, göz koyduğu mevkiyle ölçmek gerekir."

Açgözlülük Mevki

Tamamlayıcı Konular

Hırs Sonu gelmeyen istek, aşırı tutku.

Vahşet İnsani olmaktan uzak tutum içinde bir canlıya verilen zarar.

Acı Çekmek Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

Vicdan Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.

Acımak Başkasının acısına ortak olmak veya durumundan üzüntü duymak.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.

Ihtiyaç

Istek Yerine getirilmesi (başkasından) istenilen şey, talep.

Alçakgönüllülük Alçak gönüllü olma durumu, tevazu, mahviyet, mütevazılık.

Tutku Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç.