Acı Çekmek

Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

Başkalarının acı çekmelerini izlemek, neden bu kadar hoşumuza gidiyor? - Why do we feel schadenfreude over others' suffering?

Acı Çekmek, ızdırap, kahır, çile, cefa, dert, elem, vahşet, zorbalık

Acı Çekmek, ızdırap, kahır, çile, cefa, dert, elem, vahşet, zorbalık

Acı Çekmek konusunda özlüsözler

Acı Çekmek

"Bilge kişi zevk aramaz. Kaygı ve acılardan uzak durur."

Bilgelik Acı Çekmek Zevk Kaygı
Acı Çekmek

"Eğer bir dış etken sizi üzerse, duyduğunuz acı o şeyin kendisinden değil, sizin ona verdiğiniz değerden geliyordur, onu da her an ortadan kaldırma gücünüz vardır."

Acı Çekmek Değer
Acı Çekmek

"Izdırapların en gizlileri dayanılması en güç olanlardır."

Acı Çekmek
Acı Çekmek

"Hayat, duygulananlar için bir trajedi, düşünenler için bir komedidir."

Hayat Acı Çekmek Joy
Acı Çekmek

"Isteğin küçük bir zevk verdiğini ve aslında acıya neden olduğunu bilen kişi, bilge kişidir."

Acı Çekmek Istek Bilgelik
Acı Çekmek

"Uykuda yaşayan insanı uyandırmak için belirli şartların yerine getirilmesi gerekir. Belirli şartlar sağlanamazsa farkındalık oluşmaz."

Bilinç Acı Çekmek
Acı Çekmek

"Hayat uzak çekimde komedi, yakın pIanda trajedidir."

Acı Çekmek Joy
Acı Çekmek

"Fiziksel güçle ve mülkiyetle olan bağlarımı niçin koparıyorum? Çünkü ancak kendimi mahvederek ruhumun gerçek gücünü keşfedebilirim."

Acı Çekmek Anarşizm Aydınlanma Bağımsızlık Uygarlık Bilinç Erdem Imkansızlık Kaybetmek Sadelik Sahip Olmak Varlık Yoksunluk
Acı Çekmek

"En sahici dostluklar ortak varlıklar üzerine değil, ortak yoksunluklar üzerine kurulanlardır."

Acı Çekmek Dost Yoksunluk Zenginlik
Acı Çekmek

"Başıma gelen en iyi şey acı çekmeye alışmaya başlamam."

Acı Çekmek Alışkanlık
Acı Çekmek

"Yoksa, ne çiçek açan ne de meyve veren bir ağaç mı olsaydım; çünkü verimli olabilmenin sancısı, kıraç olmaktan ağırdır; ve eli açık zenginin çektiği acı dilencinin sefaletinden beterdir."

Zenginlik Acı Çekmek
Acı Çekmek

"İnsan nedense, kendisine ızdırap çektirenlere yeni ızdırap şansları tanımak konusunda çok heveslidir."

Acı Çekmek
Acı Çekmek

"İnsan için önüne çıkan bütün yollar "yürünebilir" yollar ise, o insan artık kaybolmuştur."

Acı Çekmek Kaybetmek
Acı Çekmek

"Yaşamın bana verdiği iki ders; çevreni gittikçe daralt, gereksiz kalabalıkların seni üzmesine izin verme."

Basitlik Hayatın Anlamı Acı Çekmek Yalnızlık
Acı Çekmek

"Tutalım ki seni her şeyden çok seviyorum dedim, aslında bu bile sevgi sayılmaz; senin bir bıçak olman, benim de bu bıçakla içimi deşip durmamdır sevgi. (Milena'ya Mektuplar)"

Acı Çekmek Sevgi
Acı Çekmek

"Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek lazımdır."

Başarı Gurur Acı Çekmek Felaket Ümit
Acı Çekmek

"Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır."

Bilgi Iyilik Acı Çekmek Şüphe Korku Kararlılık
Acı Çekmek

"Elmas nasıl yontulmadan kusursuz olmaz ise; insan da acı çekmeden olgunlaşmaz."

Acı Çekmek Olgunluk
Acı Çekmek

"Her şey, zevk ve acı vermesi bakımından iyi ya da kötü olarak adlandırılır."

Acı Çekmek Iyi Kötülük Zevk
Acı Çekmek

"İnsanlar, yazgılarının da değişeceği beklentisi içinde hükümdarlarını değiştirmeyi severler."

Acı Çekmek Politika Iktidar
Acı Çekmek

"İnsanlar kendilerine verilen küçük çaplı zararlardan intikam almaya kalkarlar, ama verilen zarar çok ağır olduğunda buna kalkışamazlar; bundan da şu sonuç çıkar: Bir insana zarar verilmesi söz konusu olduğunda, bunu söz konusu kişinin intikam almasını imkansız kılacak biçimde gerçekleştirmek gerekir."

Acı Çekmek Zorbalık Itaat
Acı Çekmek

"Zalimce eylemlerin hepsinin bir arada yapılması gerekir; böylece insanlar daha az acı çekeceklerinden dolayı, halk arasında daha az kızgınlığa neden olacaktır. Buna karşılık iyilikler yavaşça birbirini izlemelidir ki tadına daha iyi varılabilsin."

Zorbalık Zulüm Acı Çekmek Baskı
Acı Çekmek

"Din, bunalmış mahlukun iç çekişi, merhametsiz bir dünyanın ruhu ve aynı zamanda akılsız bir çağın aklıdır. Din halkın afyonudur."

Din Akıl Acı Çekmek Toplum
Acı Çekmek

"Dünyada hicbirsey insani kin besleme duygusu kadar yipratamaz"

Kin Acı Çekmek
Acı Çekmek

"Beni yıkamayan herşey beni güçlendirir"

Dayanıklılık Güç Acı Çekmek
Acı Çekmek

"Dünyayı yitirmiş olan kendi dünyasını kazanır."

Kaybetmek Acı Çekmek Kendini Bilmek
Acı Çekmek

"Topluma mutlak şekilde teslim olmak, bütünüyle onun esiri olmak gerekir. Toplum ancak o zaman —yalnızca kölelere, ruhsal olarak intihar etmiş kimselere— saygı duyar."

Özgürlük Toplum Ruh Psikoloji Acı Çekmek Adanmak Ahlak
Acı Çekmek

"İnsan diğer varlıkların acımasız yok edicisi olduğu sürece sağlık ya da barış nedir bilmeyecektir. İnsanlar hayvanları katlettiği sürece birbirlerini öldürecekler. Cinayet ve acı tohumları eken sevinç ve sevgi biçemez."

Barış Ölüm Hayvan Acı Çekmek
Acı Çekmek

"Yaşamınızdaki her sorun, içinde bir armağan saklar."

Acı Çekmek Sorun
Acı Çekmek

"Zevk ancak acı aracılığı ile gelir."

Zevk Acı Çekmek
Acı Çekmek

"Tüm istekler ihtiyaçtan, dolayısıyla yoksunluktan, dolayısıyla ızdıraptan doğar."

Acı Çekmek Istek Ihtiyaç Yoksunluk
Acı Çekmek

"Bu dünyayı Tanrı yarattıysa, onun yerinde olmak istemem doğrusu. Çünkü, dünyanın sefaleti yüreğimi parçalar. Yaratıcı bir ruh düşünülürse, yarattığı şeyi göstererek ona şöyle bağırmak hakkımızdır: "bunca mutsuzluğu ve bu üzüntüyü ortaya çıkarmak uğruna, hiçliğin sessizliğini ve kıpırdamazlığını bozmaya nasıl kalkıştın?"

Din Tanrı Yoksunluk Acı Çekmek Adalet
Acı Çekmek

"Büyük acılar daha önemsizlerinin hissedilmesini engeller ve tersine, büyük acıların yokluğunda en küçük dertler ve sıkıntılar bile bize büyük acı verir."

Acı Çekmek
Acı Çekmek

"Acı, güzelliği kemirir."

Acı Çekmek Güzellik

Tamamlayıcı Konular

İntihar Bir kimsenin kendi hayatına son vermesi.

Üzüntü Olması istenilmeyen olaylardan doğan ruh tedirginliği, teessür.

Dert Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum.

Zulüm Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum.

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.

Vahşet İnsani olmaktan uzak tutum içinde bir canlıya verilen zarar.

Açgözlülük Açgözlü olma durumu, doymazlık, gözü doymazlık, harislik, tamah, tamahkarlık

Zorbalık Zorbaca davranış.

Irkçılık İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti.

Diktatörlük Egemen ve mutlak siyasi bir gücün, bir veya birçok kişinin oluşturduğu bir yürütme organınca, denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasi düzen.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Fikir Özgürlüğü

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.