Ahlak

Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

"Ahlak düzelmeden hiçbir şey düzelmez." - Ç. Altan

Ahlak, ayıplamak, din, doğruluk, dürüstlük, düzen, erdem, eleştiri, kanun, kaos, kötülük, normallik, saygı, suç, toplum, uygarlık, vicdan, yargılamak, yozlaşma,

Ahlak, ayıplamak, din, doğruluk, dürüstlük, düzen, erdem, eleştiri, kanun, kaos, kötülük, normallik, saygı, suç, toplum, uygarlık, vicdan, yargılamak, yozlaşma,

Ahlak konusunda özlüsözler

Ahlak
Ahlak

"İnsanın kendi beklentileri için uğraşması başkaları için olandan çok daha zordur ve nadiren başarılı olur. Bu nedenle başarılı olarak gördüklerimiz iyi insan kolaycılığına meyleden çoğunluktur."

Iyilik Kendi Olmak Ahlak Toplum Aile Beklenti Hayatın Anlamı
Ahlak

"Ahlâk, birlikle, birbirine bağlı olmakla ve örgütle başlar. Toplum hayatı bireyin, egemenliğinin bir bölümünü ortak düzene bağışlamasını gerektirir. Sonunda davranış örneği (normu) topluluğun refahı demek olur."

Ahlak Toplum Davranış Huzur Normallik
Ahlak

"Vicdan yaratılıştan var olmaz, sonradan elde edilir ve coğrafyaya göre değişir. Vicdan, gelişerek büyüyen bireyin zihninde, topluluğun ahlâksal geleneklerinin kalıntısıdır ve toplum onun aracılığıyla, düşmanının gönlünde kendi için bir dost yaratır."

Vicdan Ahlak Toplum
Ahlak

"Hayatın gelişmesi ve yüceltilmesine ilişkin temel ahlakı ilkelerin öneminin bilince çıkarılmasında, kural koyucu inancına özellikle de ödüllendiren ya da cezalandıran bir kural koyucuya gereksinim olmadığından eminim."

Din Ahlak Kanun Tanrı Cennet
Ahlak

"Bir insanın ahlaki davranışları anlayışa, eğitime ve sosyal bağlara dayanmalıdır; hiçbir dini temel gerekmez. İnsan, eğer ölümden sonra ceza korkusuyla ve ödül umuduyla kontrol altına alınmak zorundaysa, şüphesiz kötü bir yoldadır."

Din Ahlak Eğitim
Ahlak

"Insan doğası itibariyle ahlak sistemini iyileştirmek yerine yozlaştırır."

Ahlak İnsan
Ahlak

"Bizi yok edecekler şunlardır: Ilkesiz siyaset, vicdanı sollayan eğlence, çalışmadan zenginlik, bilgili ama karaktersiz insanlar, ahlaktan yoksun bir iş dünyası, insan sevgisini alt plana itmiş bilim, özveriden yoksun bir din anlayışı."

Bilgi Vicdan Ahlak Sevgi Övmek Din Bilim
Ahlak

"Ahlak konusunda inandığım ilke şudur; bir şeyi yaptıktan sonra kendini iyi hissediyorsan o ahlakidir; eğer kendini kötü hissediyorsan o gayri ahlakidir."

Ahlak
Ahlak

"Ahlâki fiillerde, kardeşlerinin neşesiyle neşelenen, bazı kardeşleri acı çekerken acı çeken bir bireyin saf gereksinimini; toplum içindeki yaşam tarafından yavaşça işlenen ve mükemmelleştirilen bir alışkanlığı ve bir ikinci doğayı görür. Bu insanoğlunun ahlâğıdır; ve bu aynı zamanda anarşizmin ahlâğıdır."

Ahlak
Ahlak

"Güçlü ol. Duygusal ve entelektüel enerjiyle dolup taşarsanız, aklınızı, sevginizi ve eylem enerjinizi diğerlerine yayarsınız! Bu tüm ahlaki eğitimin kaynağıdır."

Ahlak Eğitim Sevgi
Ahlak

"İyi ve kötü fikrini, din ya da mistik bir vicdanla ilgisi yoktur. Hayvan ırklarının doğal bir ihtiyacıdır. Dinlerin kurucuları, filozoflar ve ahlakçılar bize ilahi veya metafizik varlıkları açıklarken, bir karınca veya serçenin kendi küçük toplumunda uyguladıklarının benzerini yapıyorlar. Bu toplum için yararlı mı? O halde iyidir. Bu zararlı mı? O zaman kötü."

Ahlak Iyi Kötülük Din Felsefe
Ahlak

"Ahlakın olmadığı yerde kanun işe yaramaz."

Ahlak Kanun Adalet
Ahlak

"Ahlak, bireyin içindeki sürü içgüdüsüdür."

Ahlak
Ahlak

"Arzularımız o kadar şiddetlidir ki bazen birbirimizi parçalamak isteriz. Ama topluluk duygusu bizi durdurur. Lürfen not edin: İşte bu , neredeyse ahlakın tanımıdır."

Ahlak Arzu Tutku Toplum
Ahlak

"Topluma mutlak şekilde teslim olmak, bütünüyle onun esiri olmak gerekir. Toplum ancak o zaman —yalnızca kölelere, ruhsal olarak intihar etmiş kimselere— saygı duyar."

Özgürlük Toplum Ruh Psikoloji Acı Çekmek Adanmak Ahlak
Ahlak

"Erdemin ne olduğunu anlamak için kendimizi ahlaksızca sunmalıyız."

Ahlak Erdem Kötülük
Ahlak

"Merhamet ahlakın temelidir."

Ahlak Merhamet
Ahlak

"Herkesin aynı zamanda iyi ya da kötü diyebileceği hiçbir şey yoktur doğal durumda; çünkü doğal durumdaki herkes, kendi çıkarına bakar, kendi keyfine göre iyi ya da kötü olanı bilir. Böylece kendi çıkarı ardında koştukça, kendinden başka herhangi başka bir yasaya karşı sorumlu tutmaz kendini; demek ki, doğal durumda günah diye bir şey düşünülemez; ancak herkesin iyi ya da kötüye ortaklaşa karar verdiği ve kendini devlete karşı sorumlu gördüğü sivil durumda olabilir"

Iyi Kötülük Ahlak Doğa Devlet Toplum Günah Ego
Ahlak

"Sakın ahlak kurallarını çiğnemeyin çünkü öcünü çabuk alır."

Ahlak
Ahlak

"Eskiden önce orospularla yatıp sonra temiz aile kızlarını alırdık, şimdi önce temiz aile kızlarını alıp sonra orospularla yatıyoruz."

Ahlak Aile Kadın

Tamamlayıcı Konular

Ahlak İnsanların toplum içindeki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar dizgesi, başka insanların davranışlarını olumlu ya da olumsuz biçimde yargılamakta kullanılan ölçütler bütünüdür.

Erdem Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet.

Ödev Ahlakı Ahlaki eylemde bulunmayı ahlak yasasına uyma olarak kabul eden öğreti.

Saygı Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu.

Ahlakdışıcılık Nietzsche'nin ahlak felsefesidir.

Asosyallik Sosyal olmamak, genel kabul görmüş kuralların dışında hareket etmek.

Amoral Ahlak dışılık anlamına gelmektedir. Temellerini ahlaki öğretilerden almayan düşünce biçimidir.

Hırsızlık Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak.

Etik Felsefenin ahlaki değerle ilgili olan alt dalıdır.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Stoacılık Kıbrıs’lı Zenon tarafından kurulan felsefe disiplinidir. Mantık, Metafizik, Etik olmak üzere 3 dala ayrılır.

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Epikürosçuluk Kurucusu olan Epiküros’un adıyla anılan felsefe disiplinidir ve temel sorunu AHLAK’tır.

Aldatmak Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.

Ayıplamak Yapılan bir işin kötü olduğunu belirtir bir biçimde söz söylemek, kınamak.

Eleştiri Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit.

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.

Anarşizm Kişi özgürlüğünü amaç edinen, devlet, din ve kişi gibi tüm otoriteleri reddeden felsefi düşünce.

Cennet Dinî inanışlara göre imanlı, dünyada iyi işler yapmış kimselerin öldükten sonra sonsuz bir mutluluğa kavuşacakları yer.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Inanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

Evrim Teorisi

Hristiyanlık Ortadoğuda ortaya çıkan 3 büyük tek tanrılı dinin ikincisi.

Doğruluk Doğru ve dürüst olma durumu, doğru olana yakışır davranış.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Düzen Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum.

Nedensellik Her şeyin bir sebebi vardır ve aynı şartlar altında, aynı nedenler, aynı etkileri doğurur biçiminde özetlenebilen ilke.

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

Büyüklük Büyük olma durumu.

Görmek Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Fikir Özgürlüğü

Kanun Devletin düzeni sağlamada herkesin uyması için koyduğu yasalar.

Emretmek Buyurmak, emir vermek.

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Kaos Evrenin, düzene girmeden önceki karışık durumu.

Kaos Düzeni sağlayan araçların etkinliklerini yitirip sistemin başıboş hale gelmesi.

Kötülük Zarar verecek davranış veya söz.

Zorbalık Zorbaca davranış.

İntikam Öç almak. Hınç ve acı çıkarmak.

Normallik Genel duruma uygun, kabul edilebilir, iyi kabul edilen.

Farklılık Eşitsizlik hali; fark.

Alçakgönüllülük Alçak gönüllü olma durumu, tevazu, mahviyet, mütevazılık.

Kusur Bilerek veya bilmeyerek bir işi gereği gibi yapmamak.

Suç Yasalara veya ahlak kurallarına aykırı davranış.

Bahane Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen uydurma sebep.

Toplum Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü.

Toplum Felsefesi Toplumun özü ve nasıl olması gerektiği üzerindeki felsefe öğretileri.

Millet Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.

Aile Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.

Arkadaşlık Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet.

Evlilik Evli olma durumu.

Siyaset Felsefesi Demokrasi, yasama, siyasal ahlak gibi hukuku, siyasal yaşamı, toplumsal konuları ilgilendiren genellikle normatif sorunlar üzerine eğilen bir araştırma alanıdır.

Uygarlık Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet.

Medeniyet Bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder.

Teknoloji

Bilim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Vicdan Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.

Acımak Başkasının acısına ortak olmak veya durumundan üzüntü duymak.

Açgözlülük Açgözlü olma durumu, doymazlık, gözü doymazlık, harislik, tamah, tamahkarlık

Yargılamak Bir karara varmak için davalı ile davacıyı dinlemek.

Yozlaşma Sahip bulunduğu iyi nitelikleri sonradan yitirme.