Aile

Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.

Harun is like family. - Harun aile gibi.

Harun konnte nicht das College besuchen, weil seine Familie nicht genug Geld hatte. - Harun couldn't go to college because his family didn't have enough money.

Aile, evlilik, kadın, erkek, toplum, sülale, akraba, soy, çocuk

Aile, evlilik, kadın, erkek, toplum, sülale, akraba, soy, çocuk

Aile konusunda özlüsözler

Aile

"İnsanın kendi beklentileri için uğraşması başkaları için olandan çok daha zordur ve nadiren başarılı olur. Bu nedenle başarılı olarak gördüklerimiz iyi insan kolaycılığına meyleden çoğunluktur."

Iyilik Kendi Olmak Ahlak Toplum Aile Beklenti Hayatın Anlamı
Aile

"Hayatımızın ilk yarısı ana babalar, ikincisi de çocuklar tarafından mahvediliyor."

Aile Evlilik
Aile

"Araştırma yapıldığı zaman ancak bilgi artırılabilir; bilgi artırıldığında ancak istek samimi olabilir; istek samimi olduğunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah edildiğinde ancak özel yaşam iyileştirilebilir; özel yaşam iyileştirildiğinde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiğinde ancak devlet düzen içinde yönetilebilir."

Bilim Bilgi Istek Akıl Aile Devlet
Aile

"Sizi gerçek ailenize bağlayan kan bağı değil, birbirinizin hayatındaki saygı ve neşe bağıdır. Bir ailenin üyeleri nadiren aynı çatı altında büyürler."

Aile Saygı Mutluluk
Aile

"Bütün mutlu aileler birbirine benzer; ama her mutsuz ailenin sadece kendine has bir hikayesi vardır."

Aile Mutluluk
Aile

"Bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler, her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır."

Aile Evlilik Mutluluk
Aile

"Eskiden önce orospularla yatıp sonra temiz aile kızlarını alırdık, şimdi önce temiz aile kızlarını alıp sonra orospularla yatıyoruz."

Ahlak Aile Kadın
Aile

"Aile, her türlü iyilik ve kötülüğün öğretildiği bir okuldur."

Aile Iyilik Kötülük Eğitim

Tamamlayıcı Konular

Cinsellik Cinsel özelliklerin bütünü.

Evlilik Evli olma durumu.

Kadın Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı.

Çapkınlık Geçici aşklar ve ilişkiler peşinde koşmak.

Erkek İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı.

Çocuk Küçük yaştaki erkek veya kız.

İnsan

Toplum Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü.

Toplum Felsefesi Toplumun özü ve nasıl olması gerektiği üzerindeki felsefe öğretileri.

Millet Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.

Arkadaşlık Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet.

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

Siyaset Felsefesi Demokrasi, yasama, siyasal ahlak gibi hukuku, siyasal yaşamı, toplumsal konuları ilgilendiren genellikle normatif sorunlar üzerine eğilen bir araştırma alanıdır.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Fikir Özgürlüğü