Akıl

Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

The confused mind is the mind that, thinking something over, congeals in one place. - Karışık akıl, bir şeyi aşırı düşünen, bir yerde pıhtılaşan akıldır.

Akıl, bilgelik, bilinç, deha, dahilik, düşünmek, erdem, farkındalık, fikir, gerçek, görmek, öğüt, sorgulamak, sormak, tecrübe, zeka

Akıl, bilgelik, bilinç, deha, dahilik, düşünmek, erdem, farkındalık, fikir, gerçek, görmek, öğüt, sorgulamak, sormak, tecrübe, zeka

Akıl konusunda özlüsözler

Akıl

"Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır."

Akıl Araştırmak Bilgelik Bilgi Dahilik Deneyim
Akıl

"Yirmisinde komünist olmayanın kalbi, kırkında hala komünist olanın aklı yoktur."

Gençlik Komünizm Vicdan Akıl
Akıl
Akıl

"MakineIeşmeyIe geIiştirdiğimiz hızın içine sıkışıp kaIdık. Bereket bizi terketti. BiIgimiz bizi aIaycı kıIdı. AkIımız ise anIaşıImaz ve kaba. Çok düşünüp az hissettik. TeknoIojiden çok insanIığa, zekadan çok nezakete ihtiyacımız yok mu?"

Uygarlık Akıl Alçakgönüllülük Medeniyet Bilim Bilgi
Akıl

"Aklın öğütlediği her şeyi tutkuya kapılmaksızın yerine getirmek için sağlam bir kararlılık gerekir. Bence erdem, bu karar sağlamlığıdır."

Akıl Tutku Kararlılık Erdem
Akıl

"Önemli olan akıllı olmak değil, aklı yerinde ve zamanında kullanmaktır."

Akıl
Akıl

"Dyojen'e bir adamın ne kadar akıllı olduğunun nasıl anlaşıldığını sordular. Yanıtı kısa oldu; "Konuşmasından" dedi. Bir soru daha sordular "Peki adam ya hiç konuşmazsa". Dyojen'in yanıtı bu kez şöyle oldu: "O kadar akıllı olanı henüz yok dünyada."

Akıl Konuşmak
Akıl

"Insan tabiatında akıllıktan ziyade delilik vardır."

Akıl Delilik İnsan
Akıl

"Ben sizden değilim, diğerlerinden de. Ben ölüme dair yemin etmeyenlerden, tehdit savurmayanlardan, dinini ve ırkını aklının yerine koymayanlardanım. Ben hala şiir okuyanlardanım."

Akıl Din
Akıl

"Her akli olan gerçektir, her gerçek olan aklidir."

Akıl Mantık Gerçek
Akıl

"Doğa da ussal (rasyonel) bir dizgedir; ama onun böyle olması usun bilinç sahibi olduğu anlamına gelmez. Güneş dizgesinin devinimi değişmez yasalara göre olur, ama ne güneş, ne de bu yasalara hareket eden gezegenler bunun bilincinde değildirler. "

Akıl Doğa Bilinç Bilim
Akıl

"Akıl, hayalgücünün düşmanıdır."

Akıl Hayal Gücü
Akıl

"Varlik, zihnimizin olanakları çerçevesinde var olur."

Varlık Bilinç Akıl
Akıl

"Zihin ne kadar güçlü ve özgün olursa, yalnızlık dinine o kadar çok meyleder."

Yalnızlık Zeka Akıl Özgün
Akıl

"Bilgi, nesnenin ve aklın uygunluğudur."

Bilgi Akıl
Akıl

"Çoktanrıcı ya da tek tanrıcı bütün dinler gereksizdir, insanların mutluluğu için doğanın ve aklın yasaları yeter."

Din Ateizm Akıl Doğa Mutluluk
Akıl

"Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir."

Aydınlanma Akıl Düşünce
Akıl

"Ben, manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakiler, bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında, belki gayelere tamamen erişemediğimizi, fakat asla taviz vermediğimizi, akıl ve ilmi rehber edindiğimizi tasdik edeceklerdir. Benim Türk milleti için yapmak istediklerim ve başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler, bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse, manevi mirasçılarım olurlar."

Akıl Din Bilim
Akıl

"Araştırma yapıldığı zaman ancak bilgi artırılabilir; bilgi artırıldığında ancak istek samimi olabilir; istek samimi olduğunda ancak akıl ıslah edilebilir; akıl ıslah edildiğinde ancak özel yaşam iyileştirilebilir; özel yaşam iyileştirildiğinde ancak aile yapısı düzeltilebilir. Aile yapısı düzeltildiğinde ancak devlet düzen içinde yönetilebilir."

Bilim Bilgi Istek Akıl Aile Devlet
Akıl

"Az ama dürüst bir zeka, zamanla çok ama sapık bir zekadan daha fazla can sıkar."

Akıl
Akıl

"Din, bunalmış mahlukun iç çekişi, merhametsiz bir dünyanın ruhu ve aynı zamanda akılsız bir çağın aklıdır. Din halkın afyonudur."

Din Akıl Acı Çekmek Toplum
Akıl

"Dünyada başarılı olmak için bir aptal gibi görünmeli ama akıllı olmalısın."

Akıl Başarı Aptallık
Akıl

"Hayatın hedefi özgürlüktür. Özgürlük olmadan hayatın anlamı yoktur. Özgürlük politik, sosyal ya da ekonomik özgürlük anlamına gelmez. Özgürlük zamandan, zihinden, arzudan özgür olmaktır. Zihnin varolmadığı anda evrenle bir olursun; evren kadar sınırsız ol."

Hayat Özgürlük Politika Akıl Bilinç
Akıl

"Zihin tıpkı kalabalık gibidir; düşünceler bireylerdir. Ve düşünceler sürekli orada oldukları için sürecin maddi olduğunu düşünüyorsun. Her bir düşünceyi bırak ve en sonunda hiçbir şey kalmaz. Zihin diye bir şey yoktur, sadece düşünce vardır."

Akıl Bilinç Düşünmek
Akıl

"Tüm itibarımız düşünce gücünden gelir. Kendimizi, dolduramayacağımız uzayda veya zamanda değil, düşünce alanında geliştirmeliyiz. "

Düşünce Akıl
Akıl

"Bir Tanrı varsa eğer, onu akılla kavramak mümkün değildir, çünkü ne parçaları ne de sınırı olmadığından bizimle hiç alakası yoktur. Bu nedenle, Tanrı’nın ne olduğunu veya ne olmadığını bilme yetimiz yoktur. "

Akıl Inanç Din Tanrı
Akıl

"Korkusuzluk, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır."

Cesaret Akıl Zeka
Akıl

"Cehaletimizi kırabiliriz, becerilerimizi, yeteneklerimizi ve zekamızı kullanarak kendimizi bulabilir, kendimiz olabiliriz ! Uçmayı öğrenebiliriz."

Akıl Kendi Olmak Kendini Bilmek Özgürlük Cehalet
Akıl

"Zeki bir insan yalnızlıkta, düşünceleri ve hayal gücüyle mükemmel bir eğlenceye sahiptir."

Akıl Yalnızlık Hayal Gücü Düşünce
Akıl

"Mantıkla beslenmeyen şey mantıkla yönetilemez."

Mantık Akıl
Akıl

"Zekam bana değil, dünyaya aittir."

Akıl Zeka
Akıl

"Öfkeni aklınla yenemiyorsan, kendini insandan sayma."

Öfke Akıl İnsan
Akıl

"Insan zeka karşısında eğilir ama şefkat karşısında diz çöker."

Akıl Şefkat
Akıl

"Pek az insan başkalarının tecrübelerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllıdır."

Akıl Tecrübe

Tamamlayıcı Konular

Zeka İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı.

Hayvan Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık.

Öğüt Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz.

Düşünmek Aklından geçirmek, göz önüne getirmek.

İnsan

Düşünce Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Fikir Birliği

Bilgelik Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse olmak.

Aydınlanma Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek.

Ana Erdemler İlkçağ Yunan felsefesinde, özellikle de Platon’un öğretisinde olmazsa olmaz olarak görülen erdemlerdir.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Bilinç İnsanın çevresini ve kendisini anlamasını sağlayan anlıksal süreçlerin toplamı.

Bilinç Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur.

Ben Bireyin öznel bütünlüğü. Ego

Bilmek Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak.

Bilim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Tutarlılık Benzer durumlarda benzer ve uyumlu tepkilerin verilmesi.

Algı Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.

Gözlemlemek Dış dünyadaki bir şeyi iyi bilmek için dikkati onun üzerinde tutmak, müşahede etmek.

Eğitim İnsanın yeteneklerinin, özellikle ahlak yetilerinin geliştirilmesi için ona yön ve biçim verilmesi; bu yolda yapılan bilinçli ya da bilinçsiz etkilerin tümü.

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Farkındalık Farkında olma durumu, bilinç.

Görmek Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Cehalet "Benim ülkemde, şok edici bir düzeyde matematiksel cehalet var."

Tekbencilik

Deha İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey.

Dahilik Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse.

Hayal Gücü

Hoşgörü Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans.

Erdem Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet.

Büyüklük Büyük olma durumu.

Etik Felsefenin ahlaki değerle ilgili olan alt dalıdır.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Duymak Bilgi almak, öğrenmek, haber almak, işitmek

Hayatın Anlamı

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Fikir Özgürlüğü

Emretmek Buyurmak, emir vermek.

Demokrasi Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi.

Irkçılık İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti.

Diktatörlük Egemen ve mutlak siyasi bir gücün, bir veya birçok kişinin oluşturduğu bir yürütme organınca, denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasi düzen.

Genellemek Varlıklar veya olaylar arasındaki benzerlik bağıntılarını bir düşüncede toplamak, tamim etmek

Gerçek Bilinçten bağımsız olarak var olan.

Hayal Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hülya.

Inanmak Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek.

Düş Görmek Gerçek olmayan şey, imge. Gerçekleşmesi istenen şey, umut.

Küçümsemek Değer ve önem vermemek, küçük görmek.

Kaybetmek Yenik düşmek, yenilmek.

Iletişim Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

Sormak Birine soru yönelterek herhangi bir konuda ondan bilgi istemek.

Araştırmak Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Etkileşim Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi

Tecrübe Bri konuda daha önce bilgi ve uygulama olarak deneyim sahibi olmak.

Cahillik Bilgisizlik veya gençlik, toyluk, deneyimsizlik yüzünden işlenen kusur.

Deneyim Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı.

Aptallık Zekâ yoksunu, alık, ahmakça hareketler.