Aldatmak

Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.

I didn't mean to deceive you. - Seni aldatmak istemedim.

Kendimizi aldatmayalım. - Let us not deceive ourselves.

Aldatmak, kandırmak, ihanet, kazıklamak, kalleşlik, uyutmak, kafeslemek, avlamak, faka basmak, dolandırmak, oyun yapmak, gözünü boyamak, yalan, yanıltmak, bilmek, bilgi, ahlak, suç

Aldatmak, kandırmak, ihanet, kazıklamak, kalleşlik, uyutmak, kafeslemek, avlamak, faka basmak, dolandırmak, oyun yapmak, gözünü boyamak, yalan, yanıltmak, bilmek, bilgi, ahlak, suç

Aldatmak konusunda özlüsözler

Aldatmak

"Yemine gerek görmeyecek kadar sözlerine sadık ol."

Yalan Aldatmak
Aldatmak

"Tanrı’nın bilgisinin mükemmel olması ve onun aldanmaz ve aldatmaz olması inancı, vahyin temelini oluşturur."

Bilgi Aldatmak Tanrı Inanç
Aldatmak

"Kadın, her şeyi gören gözü bile aldatır."

Aldatmak Kadın
Aldatmak

"Medeniyet üçkağıtçılara saraylar yaptırır, dahilere kümes."

Medeniyet Aldatmak Dahilik
Aldatmak

"Düşmanlarınızı sevin çünkü kusurlarınızı yalnız onlar açıkça söyleyebilir."

Düşmanlık Kusur Aldatmak
Aldatmak

"Bazen sevdiğimizin bize yanıldığımızı belirtmesi, bizi aldatmasından daha ağır gelir."

Aldatmak Kabullenmek

Tamamlayıcı Konular

Güvenmek Güven duymak, güveni olmak, itimat etmek.

Vefasızlık Maddi ve manevi ilgi, sevgi veya desteğe rağmen karşılık görememe.

Yalan Aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen söz.

Inanmak Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek.

Bilmek Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak.

Kendini Bilmek İnsanin kapasitesinden haberdar olması. Kendini tanıyarak yapabileceklerini önceden kestirebilmesi ve ona uygun davranması.

Cehalet "Benim ülkemde, şok edici bir düzeyde matematiksel cehalet var."

Bilim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Hayvan Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık.

Anlamak Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Ego Ben

Farkındalık Farkında olma durumu, bilinç.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Bilgi Öznenin amaçlı yönelimi sonucunda, özne ile nesne arasında kurulan ilişkinin ürünü olan şeydir.

Bilgi İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.

Bilgi Kuramı Bilginin bilgisi. Doğrudan doğruya bilgi olgusu’yla bilme olayı’nı inceleyen bilgi kuramı deyimi.

Bilinç Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur.

Bağıntıcılık Bilginin bağımlılığını ileri süren klasik öğretilerin başında Kant'ın eleştiriciliği gelir.

Bilgelik Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse olmak.

Teknoloji

Aydınlanma Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek.

A Posteriori Deneyden sonra ve onun ürünü olarak elde edilendir.

A Priori Deneyden önce alan. Deneyden sonra olan anlamındaki Aposteriorinin karşıtıdır.

Iletişim Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

Ahlak İnsanların toplum içindeki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar dizgesi, başka insanların davranışlarını olumlu ya da olumsuz biçimde yargılamakta kullanılan ölçütler bütünüdür.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Erdem Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet.

Ödev Ahlakı Ahlaki eylemde bulunmayı ahlak yasasına uyma olarak kabul eden öğreti.

Saygı Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu.

Ahlakdışıcılık Nietzsche'nin ahlak felsefesidir.

Asosyallik Sosyal olmamak, genel kabul görmüş kuralların dışında hareket etmek.

Amoral Ahlak dışılık anlamına gelmektedir. Temellerini ahlaki öğretilerden almayan düşünce biçimidir.

Hırsızlık Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak.

Etik Felsefenin ahlaki değerle ilgili olan alt dalıdır.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Stoacılık Kıbrıs’lı Zenon tarafından kurulan felsefe disiplinidir. Mantık, Metafizik, Etik olmak üzere 3 dala ayrılır.

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Epikürosçuluk Kurucusu olan Epiküros’un adıyla anılan felsefe disiplinidir ve temel sorunu AHLAK’tır.

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Kusur Bilerek veya bilmeyerek bir işi gereği gibi yapmamak.

Suç Yasalara veya ahlak kurallarına aykırı davranış.

Bahane Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen uydurma sebep.