Algı

Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.

This perception is incorrect. - Bu algı yanlış

Dilsel güzelliğin gelişmiş algısı hâlâ onda eksik. - A developed perception of linguistic beauty is still lacking in her.

Algı, duyumsama, farketme, kavrayış, seziş, anlama, feraset, bilinç, farkındalık, idrak

Algı, duyumsama, farketme, kavrayış, seziş, anlama, feraset, bilinç, farkındalık, idrak

Algı konusunda özlüsözler

Algı

"Nedensellik, etkileşim, koşullar ve ayırt edici algılama...Dört büyük element bunlardandır."

Algı Nedensellik Etkileşim
Algı

"Insanlara istediğinizi yaptırmanın tek bir yolu vardır. Evet, sadece tek bir yol. Karşımızdaki kişide işi yapma isteğini uyandırmak."

Algı Çalışmak Yönetmek Itaat
Algı
Algı

"Seçkinler beğendikçe alkışlar, halk ise alkışladıkça beğenir."

Algı Beğenmek Demokrasi Cehalet Övmek
Algı

"Bize inandırılan bu gerçek dışı dünyada yaşıyoruz, hiç bir teste tabii tutulmadığımız için neleri kurtarabileceğimiz konusunda hiçbir fikrimiz yok."

Algı
Algı

"Biz televizyon izleyerek, milyonerler, sinema tanrıları, rock yıldızları olacağımıza inanarak büyüdük ama olmayacağız. Hepimiz heba oluyoruz. Bütün bir nesil benzin pompalıyor, garsonluk yapıyor ya da beyaz yakalı köle olmuş... Reklamlar yüzünden araba ve kıyafet peşindeyiz. Nefret ettiğimiz işlerde çalışıyor, gereksiz şeyler alıyoruz. Bizler tarihin ortanca çocuklarıyız. Bir amacımız yok; ne büyük savaş ne de büyük bir buhran yaşadık. Bizim savaşımız ruhani savaş. Ve bunalımımız kendi hayatlarımız."

Anarşizm Algı Uygarlık Farkındalık Kanun Medeniyet Özgürlük Toplum Varlık Yabancılaşmak Yozlaşma
Algı

"Duyularımız bize asla gerçeği gösteremez, ancak edindikleri algıyı yansıtırlar. Gerçek, duyularımızın çok ötesinde bir şey olmalı."

Algı Duymak Gerçek Görmek
Algı

"Atomlar ve boşluktan başka hiçbir şey yoktur; geri kalan her şey sadece varsayımdır."

Algı Gerçek
Algı

"Yalnızca tek bir dil konuşuyorum. O da benim dilim değil."

Konuşmak Algı
Algı

"Algılanamaz bir varlığın olduğunu varsaymak....algılanabilir dünyada bulduğumuz düzenliliği anlamaya yardımcı olmaz."

Algı Varlık
Algı

"Olaylar önemli değildir; onları algılayışımız önemlidir."

Algı
Algı

"Insanları tedirgin eden, olan biten değil, olan bitenle ilgili inandıklarıdır."

Tedirginlik Inanç Algı
Algı

"Her bilinç kendine özgü bir niyet geliştirir ve bu niyet, o bilincin neyi algılayıp nasıl anlamlandıracağını etkiler."

Bilinç Algı
Algı

"Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir."

Muhafazakarlık Anlayış Algı Alışkanlık
Algı

"Görmek bile nispidir. Kaşınan yeri parmak, gözden iyi görür."

Algı
Algı

"Dünyanın, sizin ona verdiğiniz değerden daha fazla bir anlamı yok."

Değer Algı Hayatın Anlamı
Algı

"Olacaklar zaten olmuştur. Ne algıladığınız size bağlıdır."

Algı
Algı

"Her suçun kökeni, ya algıdaki bir sorun; ya sebeplendirmedeki bir sorun; ya da ani bir tutku nöbetidir."

Algı Suç Tutku
Algı

"Bir insan kilitli olmayan, ama içeriye doğru açılan bir kapıyı boyuna itiyor, çekmek aklına gelmiyorsa, odada hapistir."

Özgürlük Bilinç Algı

Tamamlayıcı Konular

Algı Nesnel dünyayı duyular yoluyla öznel bilince aktarmaktır.

Bilinç Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur.

Hiçlik İnkâr sonucu, gerçekteki özelliklerinin, durumlarının ortadan kaldırılması sonucu bir şeyin var olmayışı, yokluk.

Duygu Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.

Duymak Bilgi almak, öğrenmek, haber almak, işitmek

Gözlemlemek Dış dünyadaki bir şeyi iyi bilmek için dikkati onun üzerinde tutmak, müşahede etmek.

Farkındalık Farkında olma durumu, bilinç.

Görmek Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

Düşünce Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Zeka İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı.

Bilinç İnsanın çevresini ve kendisini anlamasını sağlayan anlıksal süreçlerin toplamı.

Ben Bireyin öznel bütünlüğü. Ego

Bilmek Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak.

Bilim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Tutarlılık Benzer durumlarda benzer ve uyumlu tepkilerin verilmesi.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Eğitim İnsanın yeteneklerinin, özellikle ahlak yetilerinin geliştirilmesi için ona yön ve biçim verilmesi; bu yolda yapılan bilinçli ya da bilinçsiz etkilerin tümü.

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Cehalet "Benim ülkemde, şok edici bir düzeyde matematiksel cehalet var."

Tekbencilik

Düşünmek Aklından geçirmek, göz önüne getirmek.

Hayatın Anlamı

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Anlamak Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak.

Metafizik Algılarımızı (idrakimizi) ve duyularımızı aşan konular