Alışkanlık

Bir şeye alışmış olma durumu.

Speak to me in French too - not just in German!" "No, because once I start, it'll become a habit and then how am I supposed to improve my German?" - "Benimle Fransızca da konuş, sadece Almanca değil!" "Hayır, çünkü bir kez başlarsam bu bir alışkanlık olacak ve ben nasıl Almancamı geliştireceğim?

Alışkanlık, adet, düşkünlük, alışmışlık, alışkı, itiyat, huy, meleke, ünsiyet, yordam

Alışkanlık, adet, düşkünlük, alışmışlık, alışkı, itiyat, huy, meleke, ünsiyet, yordam

Alışkanlık konusunda özlüsözler

Alışkanlık

"İnsanlar belli bir özelliği ısrarlı bir şekilde sürekli yaparak elde ederler."

Çalışmak İnsan Yetenek Kabiliyet Barış Alışkanlık
Alışkanlık

"Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür!"

Baskı Alışkanlık Anlamak
Alışkanlık

"Başıma gelen en iyi şey acı çekmeye alışmaya başlamam."

Acı Çekmek Alışkanlık
Alışkanlık

"Söylediklerinize dikkat edin, düşüncelere dönüşür... Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür... Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür... Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür... Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür... Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür... Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür."

Konuşmak Düşünmek Fikir Duygu Davranış Alışkanlık Değer Karakter Kader
Alışkanlık

"Hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir."

Muhafazakarlık Anlayış Algı Alışkanlık
Alışkanlık

"Ikinci bir sevgi bulamazsak, birincisine uzun süre bağlı kalırız."

Sevgi Aşk Alışkanlık

Tamamlayıcı Konular

Tutku Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç.

Yetenek Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç.

Kabiliyet Yetenek, kudret, yapabilme gücü.yetenek

Yapabilmek Bir şeyi yapmaya yetecek imkana sahip olmak.