Aptallık

Zekâ yoksunu, alık, ahmakça hareketler.

"Sen bombayı masanın örtüsü altına koyduğuna aptallık etmişsin." - H. R. Gürpınar

Aptallık, aptal, alık, ahmak, zeka

Aptallık, aptal, alık, ahmak, zeka

Aptallık konusunda özlüsözler

Aptallık

"Aptallık tercihtir."

Aptallık
Aptallık

"Hemen herkes dahi doğar, geri zekalı gömülür."

Deha Aptallık
Aptallık

"Bana yukarıdan bakarsanız aptalın tekini görürsünüz. Bana aşağıdan bakarsanız tanrıyı görürsünüz. Bana tam karşıdan bakarsanız, kendinizi görürsünüz."

Aptallık Büyüklenmek Tanrı Eşitlik Kibir
Aptallık

"Herkes hata işleyebilir, yalnız ahmaklar hatalarında ısrar eder."

Erdem Cehalet Eleştiri Aptallık Hata
Aptallık

"Eğer bir adam herhangi bir dini öğretinin öne sürdüğü tüm saçmalıkları sorgulamaksızın kabul ediyor ve hatta bunlar arasındaki çelişkileri görmezden geliyorsa, o zaman bu adamın zekasından şüphe edebiliriz."

Din Aptallık Zeka
Aptallık

"Muhafazakarların genellikle aptal olduğunu demek istemedim. Demek istediğim, aptal insanların genellikle muhafazakar olduğudur."

Muhafazakarlık Aptallık
Aptallık

"Dünyada başarılı olmak için bir aptal gibi görünmeli ama akıllı olmalısın."

Akıl Başarı Aptallık
Aptallık

"Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar."

Bilgelik Aptallık Konuşmak

Tamamlayıcı Konular

Delilik Aklını yitirmiş olmak, akli dengesi bozulmak.

Suç Yasalara veya ahlak kurallarına aykırı davranış.

Düşüncesiz Düşünmeden davranmak.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.

Zeka İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı.

Deha İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey.

Düşünmek Aklından geçirmek, göz önüne getirmek.

Düşünce Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.