Arkadaşlık

Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet.

"Kısa zamanda unutamayacağım arkadaşlıklar kazandım." - T. Buğra

Arkadaşlık, arkadaşlık, dostluk, kardeşlik, samimiyet, özveri, yardımlaşmak, toplum

Arkadaşlık, arkadaşlık, dostluk, kardeşlik, samimiyet, özveri, yardımlaşmak, toplum

Arkadaşlık konusunda özlüsözler

Arkadaşlık

"Kadınla erkek arasındaki uzlaşma ve dengenin karakteristik özelliği arkadaşlıktır. Kadın ve erkek arasındaki ilişkide karşı tarafı boyunduruk altına almak, tıpkı ulusların yaşamındaki gibi katlanılmaz nitelik taşır."

Kadın Erkek Arkadaşlık Millet
Arkadaşlık

"Başkaları ile ilgilenirsen iki ay içinde birçok dostlar kazanabilirsin; başkalarının seninle ilgilenmesini beklersen, iki yılda bile tek dost kazanamazsın."

Arkadaşlık Dost Ilgi
Arkadaşlık

"Tabii ki bir insanı sevebilirsiniz, eğer onu yeterince tanımıyorsanız."

Sevgi Bilmek Arkadaşlık
Arkadaşlık

"Bugün başarılı oldum, çünkü bana inanan bir arkadaşım vardı ve onu hiç hayal kırıklığına uğratmadım."

Arkadaşlık Başarı
Arkadaşlık

"Dostun yanına hediyesiz gitmek, buğdaysız değirmene gitmek gibidir."

Dost Arkadaşlık Hediye
Arkadaşlık

"Aşk köprü kurmaktır. Insanlar köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri için yalnız kalırlar."

Aşk Bahane Arkadaşlık Asosyallik Yalnızlık
Arkadaşlık

"Dostlarınız daha ilk tanıştığınız anda seni çok iyi anlarlar; diğer tanıştığın kimselerin seni anlamaları bin yılı alır."

Dost Arkadaşlık Anlamak Anlaşmak
Arkadaşlık

"Birini sevmeye, koyuImak başIı başına bir iş, bir girişimdir. Güç ister, yürek ister, körIük ister. Hatta başIangıçta öyIe bir an vardır ki uçurumun üstünden sıçramak ister; düşünmeye kaIkarsan aşamazsın onu."

Sevgi Arkadaşlık Dost

Tamamlayıcı Konular

Dost Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, iyi anlaşılan kimse, düşman karşıtı.

Samimiyet İçten ve kalbden olan sevgi ve bağlılık

Güleryüz

Alçakgönüllülük Alçak gönüllü olma durumu, tevazu, mahviyet, mütevazılık.

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Fedakarlık Kendi önceliklerinden vazgeçerek biri veya bir şey için zaman, para, faaliyet harcamak.

Toplum Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü.

Toplum Felsefesi Toplumun özü ve nasıl olması gerektiği üzerindeki felsefe öğretileri.

Millet Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.

Aile Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.

Evlilik Evli olma durumu.

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

Siyaset Felsefesi Demokrasi, yasama, siyasal ahlak gibi hukuku, siyasal yaşamı, toplumsal konuları ilgilendiren genellikle normatif sorunlar üzerine eğilen bir araştırma alanıdır.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Fikir Özgürlüğü