Baskı

Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm.

"Politik baskıların yanı sıra daha başka yasaklara da bağlıydık." - N. Cumalı

Baskı, özgürlük, baskı, zulüm, tahakküm, anarşizm

Baskı, özgürlük, baskı, zulüm, tahakküm, anarşizm

Baskı konusunda özlüsözler

Baskı

"Doğruyu söylemek değil, anlatmak güçtür!"

Baskı Alışkanlık Anlamak
Baskı

"Baskıya başkaldırmayan kişi kendine karşı adaletsizdir."

Adalet Baskı
Baskı

"Zalimce eylemlerin hepsinin bir arada yapılması gerekir; böylece insanlar daha az acı çekeceklerinden dolayı, halk arasında daha az kızgınlığa neden olacaktır. Buna karşılık iyilikler yavaşça birbirini izlemelidir ki tadına daha iyi varılabilsin."

Zorbalık Zulüm Acı Çekmek Baskı
Baskı

"Halkın yardımıyla hükümdar olan, halkın dostluğunu korumak için çalışmalıdır. Bunu başarmak da oldukça kolaydır, çünkü halkın tek arzusu baskıdan uzak yaşamaktır. Soyluların yardımıyla ve halkın iradesine karşın hükümdar olan kişinin ise her şeyden evvel halkı koruması altına alması yeterli olacaktır. Böylece, hükümdarlığı halkın yardımıyla alan birisine kıyasla halktan daha çok sevgi ve bağlılık görecektir, çünkü insanlar kötülükten başka bir şey beklemedikleri kişilerden biraz iyilik gördüklerinde bunlara daha büyük bir minettarlıkla bağlanırlar. "

Adalet Baskı Iyilik
Baskı

"Despotizm bile, altında bireysellik yaşanabildiği sürece en kötü etkilerini üretmez; Ve bireyselliği ezen her şey despotluktur. Tanrı iradesi veya mahkeme kararı gibi adı ne olursa olsun."

Anarşizm Birey Diktatörlük Liberalizm Zorbalık Baskı Bireysellik
Baskı

"Insan anlamaya çalışacağına baskı kurar, ilişki kuracağına manipüle eder çünkü birisiyle ilişki kurmak büyük bir anlayış gerektirir."

Anlamak Baskı Değişim Anlaşmak Iletişim

Tamamlayıcı Konular

Şiddet Bireyin fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik yönden zarar görmesiyle ya da acı çekmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri, buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren, fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranıştır.

Zorlamak Birine bir şey yaptırmak amacıyla güç kullanmak, boyun eğdirmeye çalışmak.

Zulüm Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum.

Fikir Özgürlüğü

Özgürlük Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu.

Tutsaklık Özgürlüğü kısıtlayıcı durum altında tutulmak.

Anarşizm Kişi özgürlüğünü amaç edinen, devlet, din ve kişi gibi tüm otoriteleri reddeden felsefi düşünce.

Bağımsızlık Davranışlarını, tutumunu, girişimlerini herhangi bir gücün etkisinde kalmadan düzenleyebilme.

Emretmek Buyurmak, emir vermek.

Diktatörlük Egemen ve mutlak siyasi bir gücün, bir veya birçok kişinin oluşturduğu bir yürütme organınca, denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasi düzen.

Düşmanlık Düşmanca duygu veya davranış.

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Anarşizm Başta devlet olmak üzere bütün yöneten kurumları ortadan kaldırmayı öneren öğreti.

Asosyallik Sosyal olmamak, genel kabul görmüş kuralların dışında hareket etmek.

Devrimcilik Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik yapma.

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Nihilizm Her şeyin anlamdan ve değerden yoksun olduğunu savunan felsefi görüştür.