Uygarlık

Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet.

"Gerçekten, uygarlık nimetlerinin gençlere bir faydası oldu ama, daha çok bundan büyükler istifade ediyor."- H. E. Adıvar

Uygarlık, medeniyet

Uygarlık, medeniyet

Uygarlık konusunda özlüsözler

Uygarlık

"Hızımızı artırdık, ama bunun tutsağı oIduk. BoIIuk getiren makineIeşme bizi yoksuI kıIdı. Edindiğimiz biIgiIer bizi çıkarcı yaptı, zekâmızı da katı ve acımasız."

Hırs Zeka Medeniyet Uygarlık Çıkar Yoksunluk
Uygarlık

"MakineIeşmeyIe geIiştirdiğimiz hızın içine sıkışıp kaIdık. Bereket bizi terketti. BiIgimiz bizi aIaycı kıIdı. AkIımız ise anIaşıImaz ve kaba. Çok düşünüp az hissettik. TeknoIojiden çok insanIığa, zekadan çok nezakete ihtiyacımız yok mu?"

Uygarlık Akıl Alçakgönüllülük Medeniyet Bilim Bilgi
Uygarlık

"Biz televizyon izleyerek, milyonerler, sinema tanrıları, rock yıldızları olacağımıza inanarak büyüdük ama olmayacağız. Hepimiz heba oluyoruz. Bütün bir nesil benzin pompalıyor, garsonluk yapıyor ya da beyaz yakalı köle olmuş... Reklamlar yüzünden araba ve kıyafet peşindeyiz. Nefret ettiğimiz işlerde çalışıyor, gereksiz şeyler alıyoruz. Bizler tarihin ortanca çocuklarıyız. Bir amacımız yok; ne büyük savaş ne de büyük bir buhran yaşadık. Bizim savaşımız ruhani savaş. Ve bunalımımız kendi hayatlarımız."

Anarşizm Algı Uygarlık Farkındalık Kanun Medeniyet Özgürlük Toplum Varlık Yabancılaşmak Yozlaşma
Uygarlık

"Sizler özel değilsiniz, Sizler güzel ya da eşi benzeri olmayan kar tanesi de değilsiniz, sizler işiniz değilsiniz, sizler paranız kadar değilsiniz, bindiğiniz araba değilsiniz, kredi kartlarınızın limiti değilsiniz, sizler iç çamaşırı değilsiniz, Sizler herkes gibi çürüyen birer organik maddesiniz."

Kapitalizm Kader Demokrasi Uygarlık Farkındalık Genellemek İnsan Kendi Olmak Kendini Bilmek Kişilik Özel Olmak Toplum Sıradanlık Yabancılaşmak
Uygarlık

"Fiziksel güçle ve mülkiyetle olan bağlarımı niçin koparıyorum? Çünkü ancak kendimi mahvederek ruhumun gerçek gücünü keşfedebilirim."

Acı Çekmek Anarşizm Aydınlanma Bağımsızlık Uygarlık Bilinç Erdem Imkansızlık Kaybetmek Sadelik Sahip Olmak Varlık Yoksunluk
Uygarlık

"Nedeni ne olursa olsun Roma, servetini yitirmeye başlamıştı. Örgüt çözülüyordu; iktidar çöküyor; gurur, duygusuzluğa dönüşüyordu. Büyük şehirler taşra kentleri olup çıktı, karayolları bozuldu, ticaret uğultusu dindi; okumuş Romalıların küçük aileleri, her yıl sınırdan içeri süzülen, okuması yazması olmayan, güçlü kuvvetli kişilerin etkisi altında kaldı; putataparlık kültürünün yerini, Doğu’dan gelen töreler aldı; İmparatorluk da, hemen hemen kimse farkına varmaksızın Papalığın eline geçti."

Tarih Medeniyet Din Uygarlık
Uygarlık

"Uygarlaşmış toplum, insanın insana duyduğu düşmanlık hislerinden dolayı, sürekli bir dağılma ve parçalanma tehdidi altındadır."

Toplum Medeniyet Uygarlık Kötülük Düşmanlık
Uygarlık

"Özgürlük medeniyetin insana bir armağanı değildir. Hiç medeniyet yokken insanoğlu çok daha özgürdü."

Özgürlük Medeniyet Uygarlık
Uygarlık

"Az gelişmiş, ilkel halklarda dil, daha zengindir; uygarlığın gelişmesi ve dilbilgisinin oluşması, dili yoksullaştırır. "

Konuşmak Medeniyet Uygarlık

Tamamlayıcı Konular

Medeniyet Bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder.

Teknoloji

Bilim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Kültür Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.

Aydınlanma Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek.

Hayvan Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık.

Demokrasi Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme