Bilgelik

Bilgili, iyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse olmak.

"Bilgelik, içimizde bir duygu olarak kaldıkça, bize ancak özlemini çektirdikçe tatlı, hoş bir şey." - N. Ataç

Bilgelik, hikmet, bilgi, hakim

Bilgelik, hikmet, bilgi, hakim

Bilgelik konusunda özlüsözler

Bilgelik

"Bilgeliğin anahtarı sürekli ve sık sorgulamadır. Şüphe ederek sorgulamaya yönlendiriliriz ve sorgulamayla da gerçeğe varırız."

Bilgelik Şüphe Gerçek
Bilgelik

"Çocukluğumda Tanrı'ya her gece bir bisiklet vermesi için dua ederdim. Baktım böyle olmuyor, ben de tuttum bir bisiklet çaldım ve geceleri Tanrı'ya beni affetmesi için dua etmeye başladım"

Tanrı Bilgelik
Bilgelik

"Bilge kişi zevk aramaz. Kaygı ve acılardan uzak durur."

Bilgelik Acı Çekmek Zevk Kaygı
Bilgelik

"Varolmak değişmek, değişmek olgunlaşmak, olgunlaşmak ise kendini sonsuza dek yaratmaya devam etmektir."

Varlık Değişim Olgunluk Bilgelik
Bilgelik

"Akıllı adam aklını kullanır. Daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır."

Akıl Araştırmak Bilgelik Bilgi Dahilik Deneyim
Bilgelik

"Övmek veya yermek bilge kişinin dengesini bozamaz."

Övmek Eleştiri Bilgelik
Bilgelik

"Isteğin küçük bir zevk verdiğini ve aslında acıya neden olduğunu bilen kişi, bilge kişidir."

Acı Çekmek Istek Bilgelik
Bilgelik

"Kendine bir ışık ol, kendi hakikatının içine doğru tut."

Bilgelik Aydınlanma
Bilgelik
Bilgelik

"En çok gürültü boş tenekelerden çıkar."

Eğitim Bilgelik Bilgi Şikayet
Bilgelik

"Çok gezmek ve çok bilmek aslında dış dünyamızı değil iç dünyamızı tanımamızı sağlıyor. Kendimizi tanıdığımızda da evreni tanıyabiliyoruz."

Bilgelik Bilmek Kendini Bilmek Evren Psikoloji Görmek Gözlemlemek Gerçek
Bilgelik

"Evrende herşey insan için haz objesidir. Ancak erdemle gelen bilgi arttıkça haz da artar. Bu nedenle yönelim hazza değil bilgiye olmalıdır."

Haz Bilgi Bilgelik Erdem
Bilgelik

"En büyük bilgelik kendine egemen olabilmektir."

Bilgelik Kendini Bilmek Özgürlük Kişilik Kontrol
Bilgelik

"Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir."

Güç Bütünleşmek Muhafazakarlık Eğitim Bilgelik
Bilgelik

"Gerçeği arayanlara güven ve onların bulduklarından şüphe et."

Gerçek Bilgelik
Bilgelik

"Bilge kişi, herşeye şaşan kişidir."

Bilgelik Farkındalık
Bilgelik

"İlmi ve bilgiyi yüce tutan kimse hiçbir zaman küçülmez, alçalmaz."

Bilim Bilgi Gelişmek Bilgelik
Bilgelik
Bilgelik

"Bildiğini bilenin arkasından gidiniz, bildiğini bilmeyeni uyarınız, bilmediğini bilene öğretiniz, bilmediğini bilmeyenden kaçınız."

Bilmek Farkındalık Bilgi Bilgelik
Bilgelik

"Eğer okyanus olmaz isen, her gün seni deniz tutar."

Bilgelik
Bilgelik

"Bilgeliğin ilk adımı herşeyi sorgulamak, son adımı da bunları olduğu gibi kabullenmektir."

Bilgelik Kabullenmek
Bilgelik

"Gerçek disipline sahip bir adam asla biriktirmez; her an öğrendiği şeyin öldüğünü hisseder ve tekrar cahil olur. Bu cahillik ışık saçar."

Bilgelik Cahillik
Bilgelik

"Bilge insanlar konuşurlar çünkü söyleyecek bir şeyleri vardır. Aptal insanlar konuşurlar çünkü bir şey söylemek zorundadırlar."

Bilgelik Aptallık Konuşmak
Bilgelik

"En yüksekten uçan martı, en uzağı görendir."

Aydınlanma Bilgelik Bilgi Özgürlük
Bilgelik

"En büyük bilgelik şu andan zevk almayı hayatın en büyük amacı kılmaktır, çünkü tek gerçek budur, başka her şey düşünce oyunudur. Ama bunun en büyük budalalığımız oldugunu da söyleyebiliz, çünkü yalnızca kısa bir süre için var olan ve bir rüya gibi kaybolan içinde bulunduğumuz bu an asla ciddi bir çabaya değmez."

Zevk Bilgelik
Bilgelik

"Ne sevgiye ne de nefrete yol açmamak dünya bilgeliğinin yarısıdır: Hiçbir şey söylememek ve hiçbir şeye inanmamak da öteki yarısı."

Bilgelik Inanmak Nefret
Bilgelik

"Tek gerçek bilgelik, hiçbir şey bilmediğinizi bilmektir."

Bilgelik Bilmek
Bilgelik

"Şaşırmak ve Merak bilgeliğin başlangıcıdır."

Şüphe Bilgelik
Bilgelik

"At terbiyecileri en huysuz atlarla çalışırlar. (Çok huysuz bir kadınla neden evli olduğu sorulduğunda)"

Kadın Felsefe Zorluk Evlilik Gelişmek Bilgelik

Tamamlayıcı Konular

Aydınlanma Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek.

Ana Erdemler İlkçağ Yunan felsefesinde, özellikle de Platon’un öğretisinde olmazsa olmaz olarak görülen erdemlerdir.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Bilgi İnsan aklının erebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin bütünü, bili, malumat.

Bilgi Öznenin amaçlı yönelimi sonucunda, özne ile nesne arasında kurulan ilişkinin ürünü olan şeydir.

Bilgi Kuramı Bilginin bilgisi. Doğrudan doğruya bilgi olgusu’yla bilme olayı’nı inceleyen bilgi kuramı deyimi.

Bilinç Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur.

Bilmek Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak.

Bağıntıcılık Bilginin bağımlılığını ileri süren klasik öğretilerin başında Kant'ın eleştiriciliği gelir.

Teknoloji

A Posteriori Deneyden sonra ve onun ürünü olarak elde edilendir.

Bilim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

A Priori Deneyden önce alan. Deneyden sonra olan anlamındaki Aposteriorinin karşıtıdır.

Inanmak Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek.

Iletişim Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

Cehalet "Benim ülkemde, şok edici bir düzeyde matematiksel cehalet var."

Aldatmak Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.