Birey

Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.

"Matbaanın bulunması, sanat ve kültür olaylarından tüm bireylerin nasiplenmesi yolunu açtı." - A. Boysan

Birey, fert, kendine özgü

Birey, fert, kendine özgü

Birey konusunda özlüsözler

Birey

"Kapitalizm, mülkiyet hakkı dahil, bütün birey haklarını tanıyan, bütün mülkiyetin özel bireylerce sahiplenildiği bir sosyal sistemdir."

Kapitalizm Mülkiyet Birey Politika
Birey

"Özgür toplumu savunmak isteyen bir kimse, özgür toplumun vazgeçilmez temelinin birey hakları ilkesi olduğunu bilmelidir. Birey haklarını muhafaza etmek isteyen bir kimse, kapitalizmin birey haklarını karşılayabilecek ve koruyabilecek tek sistem olduğunu anlamalıdır."

Özgürlük Birey Kapitalizm
Birey

"Sizi kendinizden başka hiç kimse kurtaramaz. Kendi kendinize ışık olun."

Aydınlanma Düşünmek Birey
Birey
Birey

"Bir topluluğu kontrol etmek, bireyi kontrol etmekten kolaydır. Bir topluluğun ortak bir amacı vardır. Bireyin amacı ise her zaman için şaibelidir."

Birey Toplum Yönetmek
Birey
Birey

"Despotizm bile, altında bireysellik yaşanabildiği sürece en kötü etkilerini üretmez; Ve bireyselliği ezen her şey despotluktur. Tanrı iradesi veya mahkeme kararı gibi adı ne olursa olsun."

Anarşizm Birey Diktatörlük Liberalizm Zorbalık Baskı Bireysellik
Birey

"Sınırlarını tartış; çünkü onlar kesinlikle senindir."

Özgürlük Birey
Birey

"Bütün olmaya çalış. Eğer ki olamazsan işe yarar bir parça olup bütüne katıl."

Bütünleşmek Birey Toplum

Tamamlayıcı Konular

Bireysellik Bir bireyin biricik ve kendine özgü oluşu.

Evlilik Evli olma durumu.

İnsan

Özel Olmak Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan.