Bireysellik

Bir bireyin biricik ve kendine özgü oluşu.

İng. individuality
1. Birey olma olgusu.
2. Bir bireyin biricik ve kendine özgü oluşu.
3. Bir insanı başkalarından ayıran, ona kişilik veren şey.
4. Kendini sıradan bir insan olmaktan kurtarmış olma durumu.

Bireysellik, individuality, birey

Bireysellik, individuality, birey

Bireysellik konusunda özlüsözler

Bireysellik

"Despotizm bile, altında bireysellik yaşanabildiği sürece en kötü etkilerini üretmez; Ve bireyselliği ezen her şey despotluktur. Tanrı iradesi veya mahkeme kararı gibi adı ne olursa olsun."

Anarşizm Birey Diktatörlük Liberalizm Zorbalık Baskı Bireysellik
Bireysellik

"İsmini hak eden tek özgürlük, kendi iyiliğimizi kendi yolumuzda sürdürmemizdir. Ancak başkalarını kendilerinkinden mahrum bırakmaya çalışmadığımız veya bunu elde etme çabalarını engellemediğimiz sürece."

Özgürlük Bireysellik Anarşizm

Tamamlayıcı Konular

Birey Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.

Evlilik Evli olma durumu.

İnsan