Bütünleşmek

Bütün duruma gelmek.

"Boğaziçi'nde yaşayan bir insan, kendisini kapanmış, bütünleşmiş bir mekânda duyumsar." - A. Boysan

Bütünleşmek, kanıksamak, içselleştirmek

Bütünleşmek, kanıksamak, içselleştirmek

Bütünleşmek konusunda özlüsözler

Bütünleşmek
Bütünleşmek

"Mühür balmumunda nasıl iz bırakırsa, eşyada insanda öyle iz bırakır."

Zenginlik Bütünleşmek Davranış Hırs Mülkiyet
Bütünleşmek

"Eğer herkes gibi değilseniz o zaman anormalsiniz, eğer anormalseniz o zaman hastasınız demektir. Bu üç kategori, yani diğerleri gibi olmamak, normal olmamak ve hasta olmak çok farklıdır; ancak aynı kategoriye indirilmiştir."

Bütünleşmek Genellemek Karakter Normallik Asosyallik
Bütünleşmek

"Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir."

Güç Bütünleşmek Muhafazakarlık Eğitim Bilgelik
Bütünleşmek

"Birbirlerinizin bardaklarını doldurun; ancak aynı bardaktan içmeyin."

Bütünleşmek Kendi Olmak
Bütünleşmek

"Bir opera eserini icra eden cemiyet, birçok işi topluca yapabilme ve örgütlenme kâbiliyetine sâhip demektir."

Politika Toplum Çalışmak Bütünleşmek Gelişmek
Bütünleşmek

"Bütün olmaya çalış. Eğer ki olamazsan işe yarar bir parça olup bütüne katıl."

Bütünleşmek Birey Toplum

Tamamlayıcı Konular

Inanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

Nedensellik Her şeyin bir sebebi vardır ve aynı şartlar altında, aynı nedenler, aynı etkileri doğurur biçiminde özetlenebilen ilke.

Adanmak Kendini bir dava ya da düşünce uğruna bilinçli olarak harcamaya hazır olmak.

Genellemek Varlıklar veya olaylar arasındaki benzerlik bağıntılarını bir düşüncede toplamak, tamim etmek