Çalışmak

Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için emek harcamak

"Aldırma sen hemen çalış ki biraz / Çalışan ilerler, yerinde kalmaz" - E. B. Koryürek

Çalışmak, emek

Çalışmak, emek

Çalışmak konusunda özlüsözler

Çalışmak

"Boşuna kendinizi kandırmayın. Sürekli yaptığınız iş ne ise, siz o sunuz."

Çalışmak
Çalışmak

"İnsanlar belli bir özelliği ısrarlı bir şekilde sürekli yaparak elde ederler."

Çalışmak İnsan Yetenek Kabiliyet Barış Alışkanlık
Çalışmak

"Dürüst bir insansınız, işinizi etrafınızdakileri memnun etmek ya da etmemek üzere yapmıyorsunuz; efendinize ve görevinize sıkı sıkıya bağlısınız. Siz, bitmiş bir adamsınız."

Asilik Bağlılık Anarşizm Bağımsızlık Çalışmak
Çalışmak

"Bir derdin varsa, derman bulmaya çalış; bulamıyorsan da, onu dert etme."

Dert Çalışmak Azim
Çalışmak

"Insanlara istediğinizi yaptırmanın tek bir yolu vardır. Evet, sadece tek bir yol. Karşımızdaki kişide işi yapma isteğini uyandırmak."

Algı Çalışmak Yönetmek Itaat
Çalışmak

"Aşılmasına imkan olmayan hiçbir duvar yoktur."

Imkansızlık Zorluk Çalışmak Ümit
Çalışmak

"Ya bir yol bulacaksınız, ya bir yol yapacaksınız, ya da yoldan çekileceksiniz."

Çalışmak Çözüm Eleştiri Fedakarlık
Çalışmak

"Doğru kişi, ait olduğu yerde bulunan, elinden geleni yapan ve aldığının tam karşılığını veren kimsedir. Böylece doğru adamlar topluluğu, son derece uyumlu, mükemmel bir topluluk olacaktır; çünkü her öğe yerinde bulunacak, mükemmel bir orkestradaki aletler gibi, kendilerine düşen görevleri yapacaklardır."

Doğruluk Çalışmak Toplum
Çalışmak

"Dehanın 10'da 1'i yetenek 10'da 9'u da çalışmaktır."

Deha Yetenek Çalışmak
Çalışmak

"Çok zeki olduğumdan değil, sadece sorunların üstünde daha çok duruyorum."

Zeka Çalışmak Azim
Çalışmak

"Çalışan insan kötülük düşünmez."

Çalışmak Kötülük
Çalışmak

"Tutkusuz hiçbir büyük iş yapılmadı bu dünyada.. Tutku, enerjinin biçimsel ve bunun sonucunda da öznel yanıdır."

Tutku Çalışmak Enerji
Çalışmak

"İnsanlar eylemleriyle kendi çıkarlarını tatmin ederler, ama böylelikle bu eylemlerin içinde bulunduğu halde, insanların ne bilincinde, ne de amacında bulunmayan daha uzak bir şey gerçekleşmiş olur."

Bilinç Amaç Çalışmak Etkileşim Kader
Çalışmak

"Bir opera eserini icra eden cemiyet, birçok işi topluca yapabilme ve örgütlenme kâbiliyetine sâhip demektir."

Politika Toplum Çalışmak Bütünleşmek Gelişmek
Çalışmak

"Efendi adam, kendisinden çok şey, başkalarından az şey bekler."

Beklenti Çalışmak
Çalışmak

"Detaylı çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula."

Araştırmak Çalışmak Düşünmek
Çalışmak

"Evinizin eşiğini temizlemeden komşunuzun damındaki karlardan şikayet etmeyiniz."

Bahane Çalışmak Eleştiri
Çalışmak

"Karanlığa söveceğine, kalk bir mum yak."

Çalışmak Eleştiri
Çalışmak

"Yavaş yürürüm ama asla geri dönmem."

Azim Çalışmak Devamlılık
Çalışmak

"Hiç yanılmadım, 10000 işe yaramayan yol buldum."

Deneyim Çalışmak
Çalışmak

"Sıkı bir çalışmanın yerini hiç bir şey alamaz. Dahiliğin, yüzde doksan dokuzu alın teri, yüzde biri ilhamdır."

Çalışmak Deha

Tamamlayıcı Konular

Azim Bir işteki engelleri yenme kararlılığı.

Başarı Bir işi istenilen bir biçimde bitirmek, muvaffak olmak.

Çözüm Bir sorunun çözülmesinden alınan sonuç, hal.

Adanmak Kendini bir dava ya da düşünce uğruna bilinçli olarak harcamaya hazır olmak.