Cesaret

Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven.

Harun showed considerable courage. - Harun önemli cesaret gösterdi.

Cesaret, kahramanlık, yüreklilik, mertlik, babayiğitlik, şecaat

Cesaret, kahramanlık, yüreklilik, mertlik, babayiğitlik, şecaat

Cesaret konusunda özlüsözler

Cesaret

"Malını kaybeden bir şey kaybetmiştir, onurunu kaybeden birçok şey kaybetmiştir. Cesaretini kaybeden herşeyini kaybetmiştir."

Kaybetmek Mülkiyet Cesaret Onur
Cesaret

"Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar."

Adalet Eğitim Cesaret Hırsızlık
Cesaret

"Korkusuzluk, tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır."

Cesaret Akıl Zeka

Tamamlayıcı Konular

Korku Gerçek veya beklenen bir tehlike ile yoğun bir acı karşısında uyanan ve coşku, beniz sararması, ağız kuruması, kalp ve solunum hızlanması gibi belirtileri olan duygu.

Kahramanlık Kahramanca davranış, yiğitlik.

Adanmak Kendini bir dava ya da düşünce uğruna bilinçli olarak harcamaya hazır olmak.

Kafa Tutmak Bir güce karşı dirençli olma kararlılığı.

Doğruluk Doğru ve dürüst olma durumu, doğru olana yakışır davranış.