Cinsellik

Cinsel özelliklerin bütünü.

Cinsellik, kadın, erkek, aile, libido, seks

Cinsellik, kadın, erkek, aile, libido, seks

Cinsellik konusunda özlüsözler

Cinsellik

"Sümerliler cinsel güce "kalbin suyu" demişlerdi."

Cinsellik Tarih

Tamamlayıcı Konular

Kadın Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı.

Çapkınlık Geçici aşklar ve ilişkiler peşinde koşmak.

Erkek İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı.

Çocuk Küçük yaştaki erkek veya kız.

Aile Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.

Evlilik Evli olma durumu.

İnsan