Davranış

Dıştan gözlemlenebilecek tepkilerin toplamı.

That kind of behavior isn't acceptable. - Bu tür bir davranış kabul edilmez.

Davranış, tavır, davranma, ahval, tutum, davranım, muamele, hareket

Davranış, tavır, davranma, ahval, tutum, davranım, muamele, hareket

Davranış konusunda özlüsözler

Davranış

"Bir eylem adamı gibi düşünün, düşünce adamı gibi davranın."

Adanmak Düşünce Davranış Kahramanlık
Davranış

"Ahlâk, birlikle, birbirine bağlı olmakla ve örgütle başlar. Toplum hayatı bireyin, egemenliğinin bir bölümünü ortak düzene bağışlamasını gerektirir. Sonunda davranış örneği (normu) topluluğun refahı demek olur."

Ahlak Toplum Davranış Huzur Normallik
Davranış

"Mühür balmumunda nasıl iz bırakırsa, eşyada insanda öyle iz bırakır."

Zenginlik Bütünleşmek Davranış Hırs Mülkiyet
Davranış

"Söylediklerinize dikkat edin, düşüncelere dönüşür... Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür... Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür... Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür... Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür... Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür... Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür."

Konuşmak Düşünmek Fikir Duygu Davranış Alışkanlık Değer Karakter Kader
Davranış

"Insanlara oldukları gibi muamele edersek, onları daha kötü kılarız. Eğer onları olmaları gerektiği gibi ele alırsak, olabilecekleri kadar iyi yaparız."

Davranış Hoşgörü Eleştiri
Davranış

"Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. Iyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler."

Adalet Özgürlük Fikir Özgürlüğü Iyilik Davranış

Tamamlayıcı Konular

Incitmek Kötü söz ya da davranışla birini kırmak, üzmek.

Hayvan Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık.