Demokrasi

Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi.

Democracy must be defended in all oil-rich countries, but not in Saudi Arabia. - Demokrasi petrol zengini ülkelerde savunulmalı ama Suudi Arabistan'da değil.

O, demokrasiyi destekliyor. - He stands for democracy.

Ich hätte gerne eine Chance, Ihnen zu antworten, denn das Wesen der Demokratie ist, dass Sie anderen Menschen zuzuhören haben ebenso, wie sie das Recht haben selbst zu sprechen. - I would like a chance to answer you, because the essence of democracy is that you have to listen to other people, as well as you have the right to speak yourself.

Demokrasi, demokratlık, cumhuriyet, egemenlik, medeniyet, politika, fikir özgürlüğü, rejim

Demokrasi, demokratlık, cumhuriyet, egemenlik, medeniyet, politika, fikir özgürlüğü, rejim

Demokrasi konusunda özlüsözler

Demokrasi

"Bugün vatandaşlar arasında kardeşliği, birliği geliştirmekle yükümlü olan devletin, onları devletten lütuf bekleyen, bir şeyleri koparmaya çalışan bireyler haline getirdiği kuşkusuzdur. Bugün tarım, sanayi, ticaret gibi kesimler devletten bir şeyler koparmak için çılgın bir yarış içindedirler. Herkesin gayreti yasa koyucudan kardeşlik adına bir imtiyaz koparmak şeklinde özetlenebilir."

Devlet Politika Demokrasi
Demokrasi

"Seçkinler beğendikçe alkışlar, halk ise alkışladıkça beğenir."

Algı Beğenmek Demokrasi Cehalet Övmek
Demokrasi

"Sizler özel değilsiniz, Sizler güzel ya da eşi benzeri olmayan kar tanesi de değilsiniz, sizler işiniz değilsiniz, sizler paranız kadar değilsiniz, bindiğiniz araba değilsiniz, kredi kartlarınızın limiti değilsiniz, sizler iç çamaşırı değilsiniz, Sizler herkes gibi çürüyen birer organik maddesiniz."

Kapitalizm Kader Demokrasi Uygarlık Farkındalık Genellemek İnsan Kendi Olmak Kendini Bilmek Kişilik Özel Olmak Toplum Sıradanlık Yabancılaşmak
Demokrasi

"Ancak bir deve iğnenin deliğinden geçtiğinde büyük bir insan seçimle iş başına gelebilir."

Demokrasi
Demokrasi

"İyi muâmele edildiği yerde azınlıklar erirler."

Milliyetçilik Demokrasi Diktatörlük Fikir Özgürlüğü
Demokrasi

"Tüm demokrasiler tektip halk eğitimi ister. Çünkü hiçbir şey insanları tektip eğitim kadar birbirine benzetemez."

Eğitim Demokrasi
Demokrasi

"Fertlerin inkişafına mani olmamak, onların her noktai nazardan olduğu gibi bilhassa iktisadi sahadaki hürriyet ve teşebbüsleri önünde devlet kendi faaliyeti ile bir mani vücuda getirmemek, demokrasi prensibinin en mühim esasıdır. O halde diyebiliriz ki, ferdiyet inkişafının mani karşısında kalmaya başladığı nokta, devlet faaliyetinin hududunu teşkil eder."

Devlet Demokrasi Özgürlük
Demokrasi

"Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan zevk alırlar."

Doğruluk Demokrasi Denetlemek Tartışmak
Demokrasi
Demokrasi

"Fikirlerinizden nefret ediyorum. Ama onları savunabilmeniz için hayatımı feda etmeye hazırım."

Fikir Özgürlüğü Özgürlük Demokrasi
Demokrasi

"Demokrasi insanları sayar, halbuki onları tartmak gerekir."

Demokrasi

Tamamlayıcı Konular

Irkçılık İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti.

Diktatörlük Egemen ve mutlak siyasi bir gücün, bir veya birçok kişinin oluşturduğu bir yürütme organınca, denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasi düzen.

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

Fikir Özgürlüğü

Devlet Toprak bütünlüğüne bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş millet veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel varlık.

Medeniyet Bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder.

Uygarlık Bir ülkenin, bir toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, fikir, sanat çalışmalarıyla ilgili niteliklerinin tümü, medeniyet.

Kültür Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.

Teknoloji

Aydınlanma Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek.

Hayvan Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Politika Devlet işlerini yürütme ve yönetme; bir amaca varmak için izlenen yöntem.

Devletçilik Bir milletin yönetimle ve ekonomiyle ilgili işlevlerinin devletçe birleşik bir yönetim altında bütünleştirilmesi siyaseti ve öğretisi.

Komünizm Komünizm veya komünistlik, sosyal örgütlenme üzerine bir kuramsal sistem ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir politik harekettir.

Fikir Birliği

Emretmek Buyurmak, emir vermek.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.