Devrimcilik

Belli bir alanda hızlı, köklü ve nitelikli değişiklik yapma.

Devrimcilik, ihtilalcilik, değişim, radikal, anarşizm, sosyalizm, marksizm

Devrimcilik, ihtilalcilik, değişim, radikal, anarşizm, sosyalizm, marksizm

Devrimcilik konusunda özlüsözler

Devrimcilik

"İsyan etmek hayatın doğal bir eğilimidir. Bir solucan bile onu ezen ayağa döner. Genel olarak, bir hayvanın canlılığı ve göreceli haysiyeti ayaklanma içgüdüsünün yoğunluğu ile ölçülebilir."

İsyan Devrimcilik Itaat Öfke Susmak Tutsaklık
Devrimcilik

"En önemlisi, kaabiliyetinizi koruyabilmeniz, dünyanın neresinde olursa olsun her haksızlığı kendinize karşı yapılmış gibi hissetme kaabiliyetinizi. Bu bir devrimcinin en önemli özelliğidir."

Haksızlık Devrimcilik Zorbalık
Devrimcilik

"Uygarlık tarihimiz boyunca, iki gelenek, iki karşıt eğilim çatışmaktadır: Roma geleneği ve popüler gelenek, imparatorluk geleneği ve federalist gelenek, otoriter gelenek ve liberter gelenek."

Anarşizm Kapitalizm Muhafazakarlık Liberalizm Diktatörlük Devlet Devrimcilik

Tamamlayıcı Konular

Değişim Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü.

Anarşizm Başta devlet olmak üzere bütün yöneten kurumları ortadan kaldırmayı öneren öğreti.

Anarşizm Kişi özgürlüğünü amaç edinen, devlet, din ve kişi gibi tüm otoriteleri reddeden felsefi düşünce.

Asosyallik Sosyal olmamak, genel kabul görmüş kuralların dışında hareket etmek.

Baskı Hak ve özgürlükleri kısıtlayarak zor altında bulundurma durumu, tahakküm.

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Nihilizm Her şeyin anlamdan ve değerden yoksun olduğunu savunan felsefi görüştür.

Bilimsel Sosyalizm Marksist sosyalizmdir.

Asya tipi üretim tarzı Toprağın özel mülkiyeti bulunmadığı halde sömürülme olayının gerçekleştiği üretim biçimi. (Marksbilim)

Marksçılık Karl Marx ve Friedrich Engels in geliştirdiği, bilimsel sosyalizm doğrultusundaki felsefe, toplum ve ekonomi öğretisi.

Komünizm Komünizm veya komünistlik, sosyal örgütlenme üzerine bir kuramsal sistem ve üretim araçlarının ortak mülkiyetine dayalı bir politik harekettir.

Modern Dönem 19 ve 20. yüzyılları kapsayan dönemdir.