Dünya

Üstünde yaşadığımız gök cismi.

Because of their rarity, pandas have become a world treasure.- Nadir oldukları için, pandalar bir dünya hazinesi oldu.

Dünyamız gittikçe küçülüyor. - Our world is getting smaller and smaller.

Dünya, hayat, doğa, alem, cihan, diyar

Dünya, hayat, doğa, alem, cihan, diyar

Dünya konusunda özlüsözler

Dünya

"Dünya silindirik ve genişliği derinliğinin üç katı. Biz sadece onun üst bölümünde yaşıyoruz. Bu dünya uzaydan yalıtılmıştır, merkezde değildir, desteksiz ve gökyüzü yerden her noktasında eşit boydadır. (MÖ 580 ler civarı)"

Dünya Bilim Felsefe
Dünya

"Büyük denizler, bulutların, rüzgarların ve nehirlerin başlangıcıdır."

Dünya Doğa
Dünya

"Dünya bir kitaptır ve seyahat etmeyenler sadece bir sayfa okurlar."

Dünya
Dünya

"Tek bir dünya, tek bir hakikat, tek bir tanrı, tek bir kanun vardır."

Tanrı Kanun Dünya
Dünya

"Dünyayı değiştirmek istedim. Ama gördüm ki emin olabileceğiniz tek şey kendi kendinizi değiştirmektir."

Dünya Kendi Olmak Değişim
Dünya

"Biri ebeveynlerimizden, biri okuldan biri de dünyadan olmak üzere üç eğitim alıyoruz. Üçüncüsü, ilk ikisinin bize öğrettiği şeylerle çelişir."

Eğitim Dünya
Dünya

"Dipnotların veya okuyucunun kenarlara çizdiği yorumların metinden daha ilginç olduğu kitaplar vardır. Dünya bu kitaplardan biri."

Dünya

Tamamlayıcı Konular

Doğa Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi.

Evren Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos.

Hayat Doğumdan ölüme kadar geçen süre, ömür

Doğa Felsefesi (M.Ö. 7.YY - M.Ö. 5.YY) Akıl yoluyla doğaya yönelerek “ilk neden” sorunu üzerinde duran ve elde ettiği sonuçları deney ve gözlemle temellendirmeye çalışan felsefi ekollerdir.

Metafizik Algılarımızı (idrakimizi) ve duyularımızı aşan konular