Düşünce

Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik.

O, düşünceyi beğenmedi. - She didn't like the idea.

Düşünce, mütalaa, fikir, ide, idea, akıl, zeka, algı, bilinç, kanı, kanaat, tasavvur, görüş, plan, rey

Düşünce, mütalaa, fikir, ide, idea, akıl, zeka, algı, bilinç, kanı, kanaat, tasavvur, görüş, plan, rey

Düşünce konusunda özlüsözler

Düşünce

"Bir eylem adamı gibi düşünün, düşünce adamı gibi davranın."

Adanmak Düşünce Davranış Kahramanlık
Düşünce

"İnsanların birkaçı düşünür, bununla birlikte hepsinin düşünceleri vardır."

Cahillik Düşünce
Düşünce

"Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür."

Düşünce Fikir Eğitim Bilgi Dinlemek Geçmiş Inanmak Inanç Muhafazakarlık
Düşünce

"Çok düşünüyoruz, ama az hissediyoruz. MakineIeşmeden çok insanIığa, zekâdan çok iyiIik ve anIayışa gereksinmemiz var."

Hırs Düşünce Düşünmek Duygu Iyilik
Düşünce

"Bir düşüncenin derinliği; göze aldığı tehlikenin boyutudur. Ya düşüncenin mimarı olarak ölürüz ya da düşünmekten vazgeçeriz."

Düşünce Fikir
Düşünce

"Dogma, apaçık ki, düşünme yasağından başka bir şey değildir."

Düşünce
Düşünce

"Düşünmeden konuşmanın cezası, sonradan çok çok düşünmeye mahkum olmaktır."

Düşüncesiz Düşünce Konuşmak
Düşünce

"Aydınlanma; kişinin kendi aklını kullanmaya cüret etmesidir."

Aydınlanma Akıl Düşünce
Düşünce
Düşünce

"Kitaplar, insana, orijinal olduğunu sandığı düşüncelerinin hiç de yeni olmadığını göstermek için vardır."

Kitap Fikir Düşünce
Düşünce

"Tüm itibarımız düşünce gücünden gelir. Kendimizi, dolduramayacağımız uzayda veya zamanda değil, düşünce alanında geliştirmeliyiz. "

Düşünce Akıl
Düşünce

"Zeki bir insan yalnızlıkta, düşünceleri ve hayal gücüyle mükemmel bir eğlenceye sahiptir."

Akıl Yalnızlık Hayal Gücü Düşünce

Tamamlayıcı Konular

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Araştırmak Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak.

Fikir Birliği

Fikir Özgürlüğü

Öğüt Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz.

Emretmek Buyurmak, emir vermek.

Demokrasi Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi.

Irkçılık İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti.

Diktatörlük Egemen ve mutlak siyasi bir gücün, bir veya birçok kişinin oluşturduğu bir yürütme organınca, denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasi düzen.

Genellemek Varlıklar veya olaylar arasındaki benzerlik bağıntılarını bir düşüncede toplamak, tamim etmek

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Idea Platon'a göre algılarla kavradığımız nesnelerin orijinal formları, örnekleri.

Zeka İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı.

Hayvan Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık.

Düşünmek Aklından geçirmek, göz önüne getirmek.

İnsan

Aptallık Zekâ yoksunu, alık, ahmakça hareketler.

Deha İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey.

Algı Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.

Algı Nesnel dünyayı duyular yoluyla öznel bilince aktarmaktır.

Bilinç Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur.

Hiçlik İnkâr sonucu, gerçekteki özelliklerinin, durumlarının ortadan kaldırılması sonucu bir şeyin var olmayışı, yokluk.

Duygu Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.

Duymak Bilgi almak, öğrenmek, haber almak, işitmek

Gözlemlemek Dış dünyadaki bir şeyi iyi bilmek için dikkati onun üzerinde tutmak, müşahede etmek.

Görmek Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

Farkındalık Farkında olma durumu, bilinç.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Bilinç İnsanın çevresini ve kendisini anlamasını sağlayan anlıksal süreçlerin toplamı.

Ben Bireyin öznel bütünlüğü. Ego

Bilmek Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak.

Bilim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Tutarlılık Benzer durumlarda benzer ve uyumlu tepkilerin verilmesi.

Eğitim İnsanın yeteneklerinin, özellikle ahlak yetilerinin geliştirilmesi için ona yön ve biçim verilmesi; bu yolda yapılan bilinçli ya da bilinçsiz etkilerin tümü.

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Cehalet "Benim ülkemde, şok edici bir düzeyde matematiksel cehalet var."

Tekbencilik

Planlamak Yapılacak bir işi belli plana göre düzenlemek.