Düşüncesiz

Düşünmeden davranmak.

Öyle söylemesi onun düşüncesizliğidir. - It's thoughtless of her to say so.

Das war gedankenlos von Harun, nicht wahr? - Harun was thoughtless, wasn't he?

Düşüncesiz, kayıtsızlık, aptallık, anlayışsızlık, bencil, nezaketsiz, hesapsız, dikkatsiz, patavatsız, ahmak, pervasız, delidolu, tasasız, saygısız, avanak

Düşüncesiz, kayıtsızlık, aptallık, anlayışsızlık, bencil, nezaketsiz, hesapsız, dikkatsiz, patavatsız, ahmak, pervasız, delidolu, tasasız, saygısız, avanak

Düşüncesiz konusunda özlüsözler

Düşüncesiz

"Düşünmeden konuşmanın cezası, sonradan çok çok düşünmeye mahkum olmaktır."

Düşüncesiz Düşünce Konuşmak

Tamamlayıcı Konular

Kayıtsızlık Ortaya çıkan olumsuzluklara karşı tepkisiz kalmak.

Etkileşim Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi

Aptallık Zekâ yoksunu, alık, ahmakça hareketler.

Delilik Aklını yitirmiş olmak, akli dengesi bozulmak.

Suç Yasalara veya ahlak kurallarına aykırı davranış.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.

Ego BenSitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.