Düşünmek

Aklından geçirmek, göz önüne getirmek.

I like to think I know what I'm talking about. - Ne hakkında konuştuğumu bildiğimi düşünmek istiyorum.

Düşünmek, farkındalık, akıl, zeka, sanmak, zannetmek, saymak, tasarlamak

Düşünmek, farkındalık, akıl, zeka, sanmak, zannetmek, saymak, tasarlamak

Düşünmek konusunda özlüsözler

Düşünmek

"Hayatımız düşüncelerimizin eseridir."

Hayat Düşünmek
Düşünmek

"Sizi kendinizden başka hiç kimse kurtaramaz. Kendi kendinize ışık olun."

Aydınlanma Düşünmek Birey
Düşünmek

"Çok düşünüyoruz, ama az hissediyoruz. MakineIeşmeden çok insanIığa, zekâdan çok iyiIik ve anIayışa gereksinmemiz var."

Hırs Düşünce Düşünmek Duygu Iyilik
Düşünmek
Düşünmek

"Kesin olan bir şey var. Bir şeyin doğruluğundan şüphe etmek. Şüphe etmek düşünmektir. Düşünmekse var olmaktır. Öyleyse var olduğum şüphesizdir. Düşünüyorum, o halde varım. İlk bilgim bu sağlam bilgidir. Şimdi bütün öteki bilgileri bu bilgiden çıkarabilirim."

Düşünmek Varlık Şüphe Bilgi
Düşünmek

"Öğrencilere öğrenecekleri değil, yapacakları bir şey verin. Yapmak, düşünmeye zorlar ve doğal öğrenme ile sonuçlanır."

Öğrenmek Düşünmek Eğitim
Düşünmek

"Büyük düşünceler, daima sıradan düşünenlerin şiddetli tepkisine hedef olur."

Düşünmek Fikir Fikir Özgürlüğü
Düşünmek

"Söylediklerinize dikkat edin, düşüncelere dönüşür... Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür... Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür... Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür... Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür... Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür... Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür."

Konuşmak Düşünmek Fikir Duygu Davranış Alışkanlık Değer Karakter Kader
Düşünmek

"Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir."

Düşünmek Eğitim Öğrenmek
Düşünmek

"Detaylı çalış, doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula."

Araştırmak Çalışmak Düşünmek
Düşünmek

"Herkes aynı fikirdeyse, hiç kimse yeterince düşünmüyor demektir."

Düşünmek Fikir Birliği
Düşünmek

"Zihin tıpkı kalabalık gibidir; düşünceler bireylerdir. Ve düşünceler sürekli orada oldukları için sürecin maddi olduğunu düşünüyorsun. Her bir düşünceyi bırak ve en sonunda hiçbir şey kalmaz. Zihin diye bir şey yoktur, sadece düşünce vardır."

Akıl Bilinç Düşünmek
Düşünmek

"En eski ve en kısa kelimeler olan 'evet' ve 'hayır' konuşulurken en çok düşünülerek kullanılması gereken kelimelerdir."

Düşünmek Konuşmak
Düşünmek

"Düşünmek, bütün sanatların en güç öğrenilenidir."

Düşünmek Sanat
Düşünmek

"Kimseye bir şey öğretemem. Onların sadece düşünmesini sağlayabilirim"

Düşünmek Öğretmek Eğitim

Tamamlayıcı Konular

Hayal Gücü

Hayvan Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık.

Farkındalık Farkında olma durumu, bilinç.

Hoşgörü Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Tutarlılık Benzer durumlarda benzer ve uyumlu tepkilerin verilmesi.

Duymak Bilgi almak, öğrenmek, haber almak, işitmek

Algı Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.

Gözlemlemek Dış dünyadaki bir şeyi iyi bilmek için dikkati onun üzerinde tutmak, müşahede etmek.

Hayatın Anlamı

Görmek Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Zeka İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı.

Öğüt Bir kimseye yapması veya yapmaması gereken şeyler için söylenen söz.

İnsan

Düşünce Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Fikir Birliği

Aptallık Zekâ yoksunu, alık, ahmakça hareketler.

Deha İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey.

Planlamak Yapılacak bir işi belli plana göre düzenlemek.