Eğitim

İnsanın yeteneklerinin, özellikle ahlak yetilerinin geliştirilmesi için ona yön ve biçim verilmesi; bu yolda yapılan bilinçli ya da bilinçsiz etkilerin tümü.

Without education, you will always feel poverty. - Eğitim olmadan, sen her zaman yoksulluk hissedeceksin.

Kindern aus Arbeiterfamilien eine gute Bildung zu verwehren ist ebenso falsch, wie Arbeiterfamilien Gesundheits- oder Kinderfürsorge zu verwehren. - Denying a quality education to the children of working families is as wrong as denying health care or child care to working families.

Eğitim, öğretim, terbiye, kültür, bilinç, araştırmak, ilim, tahsil, yetiştirme, pedagoji, tedris, maarif

Eğitim, öğretim, terbiye, kültür, bilinç, araştırmak, ilim, tahsil, yetiştirme, pedagoji, tedris, maarif

Eğitim konusunda özlüsözler

Eğitim

"Eskimiş fikirler paslanmış çivilere benzer, söküp atmak çok güçtür."

Düşünce Fikir Eğitim Bilgi Dinlemek Geçmiş Inanmak Inanç Muhafazakarlık
Eğitim

"En çok gürültü boş tenekelerden çıkar."

Eğitim Bilgelik Bilgi Şikayet
Eğitim
Eğitim

"Eğitim yaşama hazırlık değildir; Eğitim hayatın kendisidir."

Eğitim
Eğitim

"Öğrencilere öğrenecekleri değil, yapacakları bir şey verin. Yapmak, düşünmeye zorlar ve doğal öğrenme ile sonuçlanır."

Öğrenmek Düşünmek Eğitim
Eğitim

"Eğitim, insanın okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalandır."

Eğitim Unutmak
Eğitim

"Bir insanın ahlaki davranışları anlayışa, eğitime ve sosyal bağlara dayanmalıdır; hiçbir dini temel gerekmez. İnsan, eğer ölümden sonra ceza korkusuyla ve ödül umuduyla kontrol altına alınmak zorundaysa, şüphesiz kötü bir yoldadır."

Din Ahlak Eğitim
Eğitim

"Eğitimin sırrı, çocuğa saygıyla başlar."

Eğitim Çocuk Saygı
Eğitim

"Bir insanın bildiğini zannetiği bir şeyi, öğrenmesi imkansızdır."

Bilgi Bilinç Eğitim
Eğitim

"Sadece eğitimli olanlar özgürdür."

Eğitim Bilinç Bilgi Özgürlük
Eğitim

"Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir."

Güç Bütünleşmek Muhafazakarlık Eğitim Bilgelik
Eğitim

"Insana hiçbir şey öğretemezsin; öğrenmeyi ancak kendi içinde bulacağını öğretebilirsin."

Eğitim
Eğitim

"Yaşam, çok zalim bir öğretmendir. Önce sınav yapar,sonra dersi verir."

Eğitim
Eğitim

"Cahillik hiç ayıplanacak bir şey değildir hatta cahil tutarlıdır kendi içinde. Kötü olan yarı cahillerdir."

Cahillik Eğitim Öğrenmek
Eğitim

"Tüm demokrasiler tektip halk eğitimi ister. Çünkü hiçbir şey insanları tektip eğitim kadar birbirine benzetemez."

Eğitim Demokrasi
Eğitim

"Bir insanı doyurmak istiyorsanız, ona hergün balık vermeyin; ona balık tutmayı öğretin."

Eğitim
Eğitim

"Düşünmeden öğrenmek faydasız, öğrenmeden düşünmek tehlikelidir."

Düşünmek Eğitim Öğrenmek
Eğitim

"Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar."

Adalet Eğitim Cesaret Hırsızlık
Eğitim

"Güçlü ol. Duygusal ve entelektüel enerjiyle dolup taşarsanız, aklınızı, sevginizi ve eylem enerjinizi diğerlerine yayarsınız! Bu tüm ahlaki eğitimin kaynağıdır."

Ahlak Eğitim Sevgi
Eğitim

"Biri ebeveynlerimizden, biri okuldan biri de dünyadan olmak üzere üç eğitim alıyoruz. Üçüncüsü, ilk ikisinin bize öğrettiği şeylerle çelişir."

Eğitim Dünya
Eğitim

"Eğitimin amacı, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir."

Eğitim Kabiliyet Yetenek
Eğitim

"Eğitimin amacının zihinsel özgürlük olduğu bir dünya isterdim. Gençlerin aklını, onları bütün hayatları boyunca nesnel kanıtların oklarından koruyacak olan bir zırhın içine sokmamalı. Dünyanın açık kalplere ve aydın insanlara ihtiyacı var ve bunu statik sistemlerle elde edemeyiz."

Eğitim Özgürlük Aydınlanma Bilim
Eğitim

"Sadece okulda eğitim görmüş bir çocuk eğitimsiz bir çocuktur."

Eğitim Çocuk
Eğitim

"Dünya, 15 yaşından küçük çocuklara din dersi vermeyecek kadar dürüst olursa, belki o zaman ona umut besleyebiliriz."

Din Eğitim
Eğitim

"Kimseye bir şey öğretemem. Onların sadece düşünmesini sağlayabilirim"

Düşünmek Öğretmek Eğitim
Eğitim

"Aile, her türlü iyilik ve kötülüğün öğretildiği bir okuldur."

Aile Iyilik Kötülük Eğitim

Tamamlayıcı Konular

Aydınlanma Bir sorun üzerine gereği kadar bilgi edinmek, tenevvür etmek.

Genellemek Varlıklar veya olaylar arasındaki benzerlik bağıntılarını bir düşüncede toplamak, tamim etmek

Kültür Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin.

Medeniyet Bir ülke veya toplumun, maddi ve manevi varlıklarının, düşünce, sanat, bilim, teknoloji ürünlerinin tamamını ifade eder.

Bilinç İnsanın çevresini ve kendisini anlamasını sağlayan anlıksal süreçlerin toplamı.

Bilinç Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur.

Bilmek Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak.

Ben Bireyin öznel bütünlüğü. Ego

Bilim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Tutarlılık Benzer durumlarda benzer ve uyumlu tepkilerin verilmesi.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Algı Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.

Gözlemlemek Dış dünyadaki bir şeyi iyi bilmek için dikkati onun üzerinde tutmak, müşahede etmek.

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Görmek Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

Düşünce Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik.

Farkındalık Farkında olma durumu, bilinç.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Cehalet "Benim ülkemde, şok edici bir düzeyde matematiksel cehalet var."

Tekbencilik

Araştırmak Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak.

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Öğrenmek Yetenek, beceri kazanmak için yapılan faaliyetler.

Öğretmek İnsan veya hayvana bir konuda bilgi ve beceri kazandırmak.