Etkileşim

Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi

Etkileşim, etkileme, tesir, iletişim, gözlemlemek, kayıtsızlık, sormak

Etkileşim, etkileme, tesir, iletişim, gözlemlemek, kayıtsızlık, sormak

Etkileşim konusunda özlüsözler

Etkileşim

"Nedensellik, etkileşim, koşullar ve ayırt edici algılama...Dört büyük element bunlardandır."

Algı Nedensellik Etkileşim
Etkileşim
Etkileşim

"Bizi sevenlerin gönüllerinde biz oturur, dillerinde de biz konuşuruz."

Benzemek Sevgi Dost Konuşmak Fikir Birliği Etkileşim
Etkileşim

"İnsanlar eylemleriyle kendi çıkarlarını tatmin ederler, ama böylelikle bu eylemlerin içinde bulunduğu halde, insanların ne bilincinde, ne de amacında bulunmayan daha uzak bir şey gerçekleşmiş olur."

Bilinç Amaç Çalışmak Etkileşim Kader
Etkileşim

"Dünyanın altını üstüne getiren büyük olayların tamamı yazı ile değil sözle meydana getirilmiştir."

Konuşmak Etkileşim

Tamamlayıcı Konular

Duygu Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.

Nedensellik Her şeyin bir sebebi vardır ve aynı şartlar altında, aynı nedenler, aynı etkileri doğurur biçiminde özetlenebilen ilke.

Iletişim Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

Genellemek Varlıklar veya olaylar arasındaki benzerlik bağıntılarını bir düşüncede toplamak, tamim etmek

Gözlemlemek Dış dünyadaki bir şeyi iyi bilmek için dikkati onun üzerinde tutmak, müşahede etmek.

Görmek Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

Kayıtsızlık Ortaya çıkan olumsuzluklara karşı tepkisiz kalmak.

Düşüncesiz Düşünmeden davranmak.

Sormak Birine soru yönelterek herhangi bir konuda ondan bilgi istemek.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.