Evlilik

Evli olma durumu.

Evlilik, aile, birey, erkek, kadın, çocuk, sosyalleşmek, toplum

Evlilik, aile, birey, erkek, kadın, çocuk, sosyalleşmek, toplum

Evlilik konusunda özlüsözler

Evlilik

"Toplumdan uzak kalmak isteyen biri için, örneğin hep kirli bir yaka ya da pejmurde bir ceketle toplum içinde görünmekten daha uygun ve daha etkili bir çare yoktur. Kendisini başkalarının dikkati, eleştirisi ve rekabetiyle yüzyüze getirecek bir işin başına geçmekten yakayı sıyırmada ya da sevgi ve evlilikten kaçma işinde, başkalarının karşısına bu ekilde çıkmaktan daha iyi ve mükemmel ne yardım edebilir kendisine?"

Sevgi Toplum Asosyallik Rekabet Evlilik
Evlilik

"Gizliden gizliye üstün olma isteği besleyen kızlar, genellikle güçsüz, sakat ya da kendi toplumsal konumlarının altındaki erkeklere yönelirler. Aynı şekilde, hemen el altındaki birinin veya bir akrabanın seçilmesi de, kendinden çok genç veya çok yaşlı bir erkeğin seçilmesi de güçsüzlük duygusunun belirtisidir."

Erkek Kadın Evlilik Güç
Evlilik

"Eğer erkek şefkat arıyorsa, kendisini şımartacak, pohpohlayacak kızlar arayacaktır. Eğer ilişkiyi ikili bir yarış gibi görüyor ve bu yarışta üstün gelmeyi istiyorsa, güçlü görünen kızları arayacak, veya yapıları, toplumsal konumları ve güçleri açısından kolayca yönlendirilip güdülebilen kızları yeğleyecektir. Doğal olarak böyle bir seçim pek çok yanlışa yol açacaktır; çünkü hiçbir kız sürekli boyun eğmeye razı olmaz."

Şefkat Erkek Kadın Evlilik Güç
Evlilik

"Hayatımızın ilk yarısı ana babalar, ikincisi de çocuklar tarafından mahvediliyor."

Aile Evlilik
Evlilik

"Evlenme-boşanma işi sırf kadınların elinde olsaydı, bir tek nikah sağlam kalmazdı."

Evlilik Kadın
Evlilik

"Insanların birbirini tanıması için en iyi zaman, ayrılmalarına en yakın zamandır."

Ayrılık Evlilik
Evlilik

"Evlenmenin iyisi olur ama kusursuzu olmaz."

Evlilik
Evlilik

"Evlilik, iki kişilik yalnızlıktır."

Evlilik Yalnızlık
Evlilik

"Hiçbir kadın bir adamla parası için evlenmez . Kadınlar bir milyonerle evlenmeden önce ona aşık olacak kadar akıllıdır."

Kadın Evlilik Zenginlik Aşk
Evlilik

"Evlenmek, haklarını ikiye bölmek ve görevlerini ikiye katlamak demektir."

Evlilik
Evlilik

"Her durumda evlenin. İyi bir eş sizi mutlu, kötü bir eş ise filozof yapacaktır."

Kadın Evlilik
Evlilik

"At terbiyecileri en huysuz atlarla çalışırlar. (Çok huysuz bir kadınla neden evli olduğu sorulduğunda)"

Kadın Felsefe Zorluk Evlilik Gelişmek Bilgelik
Evlilik

"Bütün mutlu aileler birbirlerine benzerler, her mutsuz ailenin ise kendine özgü bir mutsuzluğu vardır."

Aile Evlilik Mutluluk
Evlilik

"Insanların birbirlerini tanımaları için en iyi zaman ayrılmalarına yakın zamandır."

Evlilik Ayrılık

Tamamlayıcı Konular

Aile Evlilik ve kan bağına dayanan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birlik.

Cinsellik Cinsel özelliklerin bütünü.

Birey Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert.

Bireysellik Bir bireyin biricik ve kendine özgü oluşu.

İnsan

Erkek İnsan, hayvan ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı.

Çapkınlık Geçici aşklar ve ilişkiler peşinde koşmak.

Çocuk Küçük yaştaki erkek veya kız.

Kadın Dişi cinsten erişkin insan, erkek veya adam karşıtı.

Sosyalleşmek Birey kişilik kazanarak belli bir toplumsal çevreye hazırlanmak, toplumla bütünleşmek.

Farklılık Eşitsizlik hali; fark.

Toplum Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü.

Toplum Felsefesi Toplumun özü ve nasıl olması gerektiği üzerindeki felsefe öğretileri.

Millet Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek birliği olan insan topluluğu, ulus.

Arkadaşlık Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet.

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

Siyaset Felsefesi Demokrasi, yasama, siyasal ahlak gibi hukuku, siyasal yaşamı, toplumsal konuları ilgilendiren genellikle normatif sorunlar üzerine eğilen bir araştırma alanıdır.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Fikir Özgürlüğü