Evren

Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos.

Evren yıldızlarla doluysa, neden onların hepsinden gelen ışık tüm gökyüzünü sürekli parlatmıyor?

Evren, dünya, kainat, kozmoz, alem, cihan, doğa, evrim teorisi, tanrı, varoluş

Evren, dünya, kainat, kozmoz, alem, cihan, doğa, evrim teorisi, tanrı, varoluş

Evren konusunda özlüsözler

Evren

"Evren tanrılar üreten bir makinadır."

Evren Din Tanrı Doğa
Evren

"Çok gezmek ve çok bilmek aslında dış dünyamızı değil iç dünyamızı tanımamızı sağlıyor. Kendimizi tanıdığımızda da evreni tanıyabiliyoruz."

Bilgelik Bilmek Kendini Bilmek Evren Psikoloji Görmek Gözlemlemek Gerçek
Evren

"Niçin herşey varlıktır da daha fazlası hiçlik değildir."

Varlık Evren Hiçlik

Tamamlayıcı Konular

Hayat Doğumdan ölüme kadar geçen süre, ömür

Doğa Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi.

Dünya Üstünde yaşadığımız gök cismi.

Doğa Felsefesi (M.Ö. 7.YY - M.Ö. 5.YY) Akıl yoluyla doğaya yönelerek “ilk neden” sorunu üzerinde duran ve elde ettiği sonuçları deney ve gözlemle temellendirmeye çalışan felsefi ekollerdir.

Metafizik Algılarımızı (idrakimizi) ve duyularımızı aşan konular

Evrim Teorisi

Evrimcilik Evrim öğretisi. Her şeyi evrim açısından değerlendiren dünya görüşü.

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Tanrı Doğanın bir parçası olmayan, ama doğanın yaratıcısı ya da nedeni olan, zaman ve mekan kavramlarının kendisine uygulanamayacağı, varlığa gelmiş olduğu düşünülemeyen, doğadan çok daha kudretli ve mutlak iyi olan doğaüstü, ezeli-ebedi ve sonsuz varlık.

Inanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Varlık Var olma durumu.

Hayatın Anlamı

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakikiSitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.