Farkındalık

Farkında olma durumu, bilinç.

Farkındalık, bilinç, düşünmek, duymak, işitmek, algı, görmek, idrak, bilmek, öğrenmek, sorgulamak, haberdarlık, uyanıklık

Farkındalık, bilinç, düşünmek, duymak, işitmek,  algı, görmek, idrak, bilmek, öğrenmek, sorgulamak, haberdarlık, uyanıklık

Farkındalık konusunda özlüsözler

Farkındalık
Farkındalık
Farkındalık

"Biz televizyon izleyerek, milyonerler, sinema tanrıları, rock yıldızları olacağımıza inanarak büyüdük ama olmayacağız. Hepimiz heba oluyoruz. Bütün bir nesil benzin pompalıyor, garsonluk yapıyor ya da beyaz yakalı köle olmuş... Reklamlar yüzünden araba ve kıyafet peşindeyiz. Nefret ettiğimiz işlerde çalışıyor, gereksiz şeyler alıyoruz. Bizler tarihin ortanca çocuklarıyız. Bir amacımız yok; ne büyük savaş ne de büyük bir buhran yaşadık. Bizim savaşımız ruhani savaş. Ve bunalımımız kendi hayatlarımız."

Anarşizm Algı Uygarlık Farkındalık Kanun Medeniyet Özgürlük Toplum Varlık Yabancılaşmak Yozlaşma
Farkındalık

"Sizler özel değilsiniz, Sizler güzel ya da eşi benzeri olmayan kar tanesi de değilsiniz, sizler işiniz değilsiniz, sizler paranız kadar değilsiniz, bindiğiniz araba değilsiniz, kredi kartlarınızın limiti değilsiniz, sizler iç çamaşırı değilsiniz, Sizler herkes gibi çürüyen birer organik maddesiniz."

Kapitalizm Kader Demokrasi Uygarlık Farkındalık Genellemek İnsan Kendi Olmak Kendini Bilmek Kişilik Özel Olmak Toplum Sıradanlık Yabancılaşmak
Farkındalık

"Ben-i terk eder etmez, uyurum."

Bilinç Farkındalık
Farkındalık

"İnsanlar yaptıklarını ve niçin yaptıklarını genellikle biliyorlar; Fakat ne yaptıklarını bilmiyorlar."

Bilmek Farkındalık Kendini Bilmek
Farkındalık

"Bilge kişi, herşeye şaşan kişidir."

Bilgelik Farkındalık
Farkındalık

"Yalnız açığa çıkan ışığı görebiliyorsan, Yalnız söylenen sesi duyabiliyorsan, Ne görebiliyorsun, Ne duyabiliyorsun."

Farkındalık Görmek Gözlemlemek
Farkındalık

"Uyan! Uyumak için önümüzde sonsuzluk var."

Bilinç Ölüm Farkındalık
Farkındalık

"Dünya, bir hedefi olan herkese açıktır. (Beyaz Zenciler, Sayfa 322)"

Amaç Hayat Farkındalık
Farkındalık

"Kişi yaşarken bile ölebilir."

Ölüm Hayatın Anlamı Farkındalık
Farkındalık

"Bildiğini bilenin arkasından gidiniz, bildiğini bilmeyeni uyarınız, bilmediğini bilene öğretiniz, bilmediğini bilmeyenden kaçınız."

Bilmek Farkındalık Bilgi Bilgelik
Farkındalık

"Herşey bir güzelliğe sahiptir fakat bunu herkes görmez."

Güzellik Görmek Farkındalık
Farkındalık

"Küçük avantajların peşinden koşarken büyük başarılardan olabilirsiniz."

Başarı Farkındalık
Farkındalık

"Tüm sınırlamalar kişiyi mutlu kılar. Görme, etki ve temas alanımız ne denli dar ise o denli mutlu oluruz; ne denli geniş ise o denli sıklıkta kendimizi azap içinde ya da ürkütülmüş duyumsarız. Çünkü bu alanla birlikte kaygılar, istekler, ürkünç şeyler de çoğalır ve büyür."

Mutluluk Özgürlük Farkındalık Görmek

Tamamlayıcı Konular

Tutarlılık Benzer durumlarda benzer ve uyumlu tepkilerin verilmesi.

Duymak Bilgi almak, öğrenmek, haber almak, işitmek

Düşünmek Aklından geçirmek, göz önüne getirmek.

Algı Bir şeye dikkati yönelterek o şeyin bilincine varma, idrak.

Gözlemlemek Dış dünyadaki bir şeyi iyi bilmek için dikkati onun üzerinde tutmak, müşahede etmek.

Hayatın Anlamı

Görmek Belirli bir zamanın içinde bir olaya tanık olmak, yaşamak.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Gerçek Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, hakiki

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Bilinç İnsanın çevresini ve kendisini anlamasını sağlayan anlıksal süreçlerin toplamı.

Bilinç Algı ve bilgilerin zihinde duru ve aydınlık olarak izlenme süreci, şuur.

Ben Bireyin öznel bütünlüğü. Ego

Bilmek Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak.

Bilim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim.

Felsefe Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler.

Eğitim İnsanın yeteneklerinin, özellikle ahlak yetilerinin geliştirilmesi için ona yön ve biçim verilmesi; bu yolda yapılan bilinçli ya da bilinçsiz etkilerin tümü.

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Düşünce Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Cehalet "Benim ülkemde, şok edici bir düzeyde matematiksel cehalet var."

Tekbencilik

Hayal Gücü

Hayvan Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık.

Hoşgörü Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans.

Dinlemek İşitmek için kulak vermek

Algı Nesnel dünyayı duyular yoluyla öznel bilince aktarmaktır.

Hiçlik İnkâr sonucu, gerçekteki özelliklerinin, durumlarının ortadan kaldırılması sonucu bir şeyin var olmayışı, yokluk.

Duygu Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim.

Düş Görmek Gerçek olmayan şey, imge. Gerçekleşmesi istenen şey, umut.

Küçümsemek Değer ve önem vermemek, küçük görmek.

Hayal Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hülya.

Kaybetmek Yenik düşmek, yenilmek.

Iletişim Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildirişim, haberleşme, komünikasyon.

Anlamak Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak.

Metafizik Algılarımızı (idrakimizi) ve duyularımızı aşan konular

Kendini Bilmek İnsanin kapasitesinden haberdar olması. Kendini tanıyarak yapabileceklerini önceden kestirebilmesi ve ona uygun davranması.

Inanmak Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek.

Ego Ben

Aldatmak Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.

Öğrenmek Yetenek, beceri kazanmak için yapılan faaliyetler.

Sormak Birine soru yönelterek herhangi bir konuda ondan bilgi istemek.

Araştırmak Bir gerçeği ortaya çıkarmak için aramalarda bulunmak, sormak, soruşturmak.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme