Faşizm

Faşizm, diktatörlük, ırkçılık, nasyonalizm

Faşizm, diktatörlük, ırkçılık, nasyonalizm

Faşizm konusunda özlüsözler

Faşizm

"Stratejik düşman faşizmdir. Faşizmin hepimizin içinde, kafalarımızda ve gündelik davranışımızda, iktidarı sevmemize, bizi hakim kılan ve bizi sömüren şeyleri arzulamamıza neden olan faşizm."

Anarşizm Faşizm Iktidar

Tamamlayıcı Konular

Irkçılık İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti.

Diktatörlük Egemen ve mutlak siyasi bir gücün, bir veya birçok kişinin oluşturduğu bir yürütme organınca, denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasi düzen.

Zorbalık Zorbaca davranış.

Fikir Özgürlüğü

Milliyetçilik Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk.