Fedakarlık

Kendi önceliklerinden vazgeçerek biri veya bir şey için zaman, para, faaliyet harcamak.

Fedakarlık, adanmak, özveri, fedakar, cömertlik, esirgememek, sadakat, seyirci kalmak

Fedakarlık, adanmak, özveri, fedakar, cömertlik, esirgememek, sadakat, seyirci kalmak

Fedakarlık konusunda özlüsözler

Fedakarlık

"Havarilerini yaratamayan Isa'nın yeri tımarhanedir, tarih değil."

Din Fedakarlık Adanmak
Fedakarlık

"Ya bir yol bulacaksınız, ya bir yol yapacaksınız, ya da yoldan çekileceksiniz."

Çalışmak Çözüm Eleştiri Fedakarlık
Fedakarlık

"Dünyada insan diye yaşamak isteyenler, insan olmak niteliklerini ve gücünü kendilerinde görmelidirler. Bu uğurda her türlü fedakarlığa razı olmalıdırlar. Yoksa hiçbir medeni millet, onları kendi sırasında ve safında görmek istemez."

İnsan Aydınlanma Fedakarlık
Fedakarlık

"Insanlar daima yüksek, soylu ve mukaddes hedeflere yürümelidirler. Bu tarzda yürüyenler ne kadar büyük fedakarlık yaparlarsa o kadar yükselirler."

Fedakarlık Amaç Hayatın Anlamı Aydınlanma
Fedakarlık

"İnsanoğlu ölümden sonra yaşamayı tutkuyla ister. Ancak çoğu zaman iyi bir insanın anılarının daima yaşadığı gerçeğini atlar. O anılar ki nesilden nesile aktarılır. Bu uğruna ölecek bir ölümsüzlük değil mi ?"

Fedakarlık Iyilik Yardım Ölüm
Fedakarlık

"Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa?"

Adanmak Fedakarlık
Fedakarlık

"Fedakarlık, istemediğiniz bir şey için istediğiniz bir şeyden vazgeçmektir. Asla gerekli değildir."

Fedakarlık

Tamamlayıcı Konular

Cömertlik Eli açıklık.

Hediye Parasız verilen, bağışlanan şey, armağan.

Adanmak Kendini bir dava ya da düşünce uğruna bilinçli olarak harcamaya hazır olmak.

Inanç Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma.

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Arkadaşlık Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet.

Sadakat İçten bağlılık, sağlam, güçlü dostluk.

Güvenmek Güven duymak, güveni olmak, itimat etmek.

Seyirci Kalmak Karşılaşılan olumsuzluklarda veya emek gerektiren durumlarda çözüm için çaba harcamamak.

Eleştiri Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit.