Güç

Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet.

Güç, kontrol, üstünlük, yapabilmek, yönetmek, yetenek, büyüklük, kuvvet

Güç, kontrol, üstünlük, yapabilmek, yönetmek, yetenek, büyüklük, kuvvet

Güç konusunda özlüsözler

Güç

"Gizliden gizliye üstün olma isteği besleyen kızlar, genellikle güçsüz, sakat ya da kendi toplumsal konumlarının altındaki erkeklere yönelirler. Aynı şekilde, hemen el altındaki birinin veya bir akrabanın seçilmesi de, kendinden çok genç veya çok yaşlı bir erkeğin seçilmesi de güçsüzlük duygusunun belirtisidir."

Erkek Kadın Evlilik Güç
Güç

"Eğer erkek şefkat arıyorsa, kendisini şımartacak, pohpohlayacak kızlar arayacaktır. Eğer ilişkiyi ikili bir yarış gibi görüyor ve bu yarışta üstün gelmeyi istiyorsa, güçlü görünen kızları arayacak, veya yapıları, toplumsal konumları ve güçleri açısından kolayca yönlendirilip güdülebilen kızları yeğleyecektir. Doğal olarak böyle bir seçim pek çok yanlışa yol açacaktır; çünkü hiçbir kız sürekli boyun eğmeye razı olmaz."

Şefkat Erkek Kadın Evlilik Güç
Güç

"Gücün olduğu yerde özgürlük olmaz."

Güç Özgürlük
Güç

"Güzel ağızlar keskin dişler barındırırlar."

Güç Güleryüz
Güç

"Amacınız zarar vermekse güce ihtiyacınız vardır. Diğer her şey için ise sadece sevgi yeterlidir."

Sevgi Zorbalık Güç
Güç

"Bir varlığın gücü hangi noktada yalnız olduğunu bilme başarısında yatar."

Varlık Güç Yalnızlık
Güç

"Doğada aşk ve nefret denilen kuvvetler vardır. Aşkın gücü, elemanların birbirine çekilmesine ve belirli bir form veya kişiye yerleşmesine, nefretin gücü ise şeylerin ayrışmasına neden olur."

Doğa Aşk Nefret Güç
Güç
Güç

"Bizi güçlü yapan yediklerimiz değil, hazmettiklerimizdir. Bizi zengin yapan kazandıklarımız değil, muhafaza ettiklerimizdir. Bizi bilgili yapan okuduklarımız değil, kafamıza yerleştirdiklerimizdir."

Güç Bütünleşmek Muhafazakarlık Eğitim Bilgelik
Güç

"Bilginin kendisinde büyük bir kudret vardır."

Bilgi Güç
Güç

"Güç ve güveni hep dışımda aradım. Ama bunlar insanın içinden gelir. Ve her zaman oradadırlar."

Güç Güvenmek
Güç

"Zayıf insanlar affedemezler. Affetmek güçlülere has bir özelliktir."

Affetmek Güç Zayıflık
Güç

"Hayat güçsüzlüğü affetmez."

Hayat Güç
Güç

"Yaşama hakkın mücadele gücün kadardır."

Savaş Mücadele Güç
Güç

"Vazgeçilmesi mümkün olmayan bir şeyden vazgeçebilmek bir kişinin sahip olabileceği en büyük güçtür."

Vazgeçmek Güç
Güç

"Mutlu olamayacak hiç, çünkü bunun için de gücü yok. (Milena'ya Mektuplar)"

Güç Mutluluk
Güç

"Güçlü olan, zayıf yanını herkesten iyi bilendir; daha güçlü olan ise zayıf yanına hükmedebilendir."

Güç Zayıflık Kendini Bilmek
Güç

"Kelimelerin gücünü anlamadan, insanların gücünü anlayamazsın."

Konuşmak Güç
Güç

"Neredeyse bütün erkekler güçlüklere dayanabilir, ama bir adamın karakterini test etmek istiyorsan, ona güç ver."

Güç
Güç

"Gülüyorum çünkü ağlamamalıyım, hepsi bu kadar."

Güç Güleryüz
Güç

"Düşüncelerini kafa tutarak, buyruk vererek ortaya koyanlar akıldan yana güçsüz olduklarını belli ediyorlar."

Zorbalık Emretmek Güç
Güç

"Beni yıkamayan herşey beni güçlendirir"

Dayanıklılık Güç Acı Çekmek
Güç

"Başkaları yararına çok şey yapıldığı için dünya mükemmel değildir."

Iktidar Güç
Güç

"Bence hayatın kendisi gelişme içgüdüsü, idame içgüdüsü, güçlerin biriktirlmesi içgüdüsüdür: Güce yönelmenin olmadığı yerde çöküş vardır."

Gelişmek Güç Hayat
Güç

"Güçsüz iktidar adaletsizdir, adaletsiz güç zorbadır."

Adalet Güç Zorbalık
Güç

"Kadınlar kendilerini guçsüz olana bir idol, güçlü olana bir eşya gibi sunarlar."

Kadın Güç

Tamamlayıcı Konular

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

İrade Bir şeyi yapıp yapmamaya karar verme gücü.

Zorlamak Birine bir şey yaptırmak amacıyla güç kullanmak, boyun eğdirmeye çalışmak.

Enerji Maddede var olan ve ısı, ışık biçiminde ortaya çıkan güç, erke.

Kontrol Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını inceleme, denetim, denetleme.

Denetlemek Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek.

Üstünlük Avatjlı, tercih edilir ve yüksek seviyede bulunma hali.

Gurur Onur, övünme.

Farklılık Eşitsizlik hali; fark.

Yapabilmek Bir şeyi yapmaya yetecek imkana sahip olmak.

Imkansızlık İmkânsız olma durumu, olanaksızlık

Kabiliyet Yetenek, kudret, yapabilme gücü.yetenek

Yönetmek Yasalara, kurallara veya belli şartlara uygun biçimde çalışmayı sağlamak.

Fikir Özgürlüğü

Yetenek Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç.

Dahilik Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse.

Hayal Gücü

Deha İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey.

Büyüklük Büyük olma durumu.