Güleryüz

Güleryüz, samimiyet, dostane, iyimserlik, karakter, sevgi, tevazu

Güleryüz, samimiyet, dostane, iyimserlik, karakter, sevgi, tevazu

Güleryüz konusunda özlüsözler

Güleryüz

"Güzel ağızlar keskin dişler barındırırlar."

Güç Güleryüz
Güleryüz

"Güler yüzle söylenen bir yalanı bir anda yuttuğumuz halde, acı gerçeği ancak damla damla yutarız."

Yalan Güleryüz Kabullenmek Gerçek
Güleryüz

"Gülüyorum çünkü ağlamamalıyım, hepsi bu kadar."

Güç Güleryüz

Tamamlayıcı Konular

Hoşgörü Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans.

Alçakgönüllülük Alçak gönüllü olma durumu, tevazu, mahviyet, mütevazılık.

Samimiyet İçten ve kalbden olan sevgi ve bağlılık

Arkadaşlık Arkadaş olma durumu, arkadaşa yakışır davranış, omuzdaşlık, ünsiyet.

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Iyimserlik Her şeyi en iyi yanından gören, her durumda iyi bir çıkış yolu uman dünya görüşü, nikbinlik, optimizm.

Imkansızlık İmkânsız olma durumu, olanaksızlık

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Karakter Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye.

Kendi Olmak Kişinin kendini tanıması ve ona uygun hareket etmesi.

Kişilik Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet.

Nefs Kişinin öz varlığı, kişinin kendisi, öz varlık, kişilik.

Sevgi İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.

Aşk Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, sevda.

Saygı Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu.

Hediye Parasız verilen, bağışlanan şey, armağan.

Büyüklenmek Kendini büyük göstermek, büyüklük taslamak, kibirlenmek, heyheylenmek.

Ego Ben