Gurur

Onur, övünme.

Gurur, Onur, övünme, beğenmek, büyüklenmek, böbürlenmek, büyüklük, güven, milliyetçilik, mükemmellik, övmek, üstünlük,

Gurur, Onur, övünme, beğenmek, büyüklenmek, böbürlenmek, büyüklük, güven, milliyetçilik, mükemmellik, övmek, üstünlük,

Gurur konusunda özlüsözler

Gurur

"Başarılarda gururu yenmek, felaketlerde ümitsizliğe direnmek lazımdır."

Başarı Gurur Acı Çekmek Felaket Ümit

Tamamlayıcı Konular

Onur Başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer.

Beğenmek İyi veya güzel bulmak.

Güzellik Estetik bir zevk, coşku, hoşlanma duygusu uyandıran nitelik.

Sevgi İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Büyüklenmek Kendini büyük göstermek, büyüklük taslamak, kibirlenmek, heyheylenmek.

Ego Ben

Kibir Kendini büyük görme, başkalarından üstün tutma, büyüklenme.

Büyüklük Büyük olma durumu.

Güç Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet.

Özgüven Bir işi yapabilmekte kendi yeteneklerinin yeterliliğine emin olmak.

Milliyetçilik Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk.

Muhafazakarlık Geçmişten gelen tarihi, kültürel ve medeni birikimlerini kaybetmeden, öz dinamiklerinin değişmesine karşı direnç göstermek.

Irkçılık İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti.

Mükemmellik Beklentileri karşılayan tüm özelliklere sahip olmak.

Eleştiri Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit.

Övmek Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek.

Üstünlük Avatjlı, tercih edilir ve yüksek seviyede bulunma hali.

Farklılık Eşitsizlik hali; fark.Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.