Haksızlık

Hak ve adalete aykırılık.

Haksızlık, adalet, düşüncesizlik

Haksızlık, adalet, düşüncesizlik

Haksızlık konusunda özlüsözler

Haksızlık

"En önemlisi, kaabiliyetinizi koruyabilmeniz, dünyanın neresinde olursa olsun her haksızlığı kendinize karşı yapılmış gibi hissetme kaabiliyetinizi. Bu bir devrimcinin en önemli özelliğidir."

Haksızlık Devrimcilik Zorbalık
Haksızlık

"Mutlak hak mutlak haksızlıktır."

Haksızlık Kanun Adalet
Haksızlık

"Cahiller ve hak tanımazlara, sükût ile karşılık veriniz."

Cahillik Haksızlık Sükut Susmak
Haksızlık

"Eski ve yeni haksızlıklarla devamlı huzursuzluk içinde yaşayan halka hiçbir zaman güvenilmez."

Haksızlık Toplum Güvenmek
Haksızlık

"Kötülüklerin ilki ve en büyüğü, haksızlıkların cezasız kalmasıdır."

Haksızlık Adalet Kötülük

Tamamlayıcı Konular

İntikam Öç almak. Hınç ve acı çıkarmak.

Zulüm Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Ana Erdemler İlkçağ Yunan felsefesinde, özellikle de Platon’un öğretisinde olmazsa olmaz olarak görülen erdemlerdir.

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Fikir Özgürlüğü

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.