Hayal Gücü

Hayal Gücü, düş görmek, düşünmek, hayal, yetenek

Hayal Gücü, düş görmek, düşünmek, hayal, yetenek

Hayal Gücü konusunda özlüsözler

Hayal Gücü

"Fiziksel objelerin aslında kendilerinden gerçekliklerinin olmadığını öğretiyorum, bunların ancak zihnin ürünleri olduğunu söylüyorum, aslında hepsi bir hayaldir. Bunların duyularla algılandığı ve ayırt edildiği doğrudur fakat aslında diğer yandan hiçbirinin kendiliğinden kendi doğaları, gerçeklikleri yoktur. Onlar gerçekte görülmüyorlar ama zihin tarafından tasarımlanıyorlar. Bir bakıma kavranabiliyorlar ama bir bakıma da gerçekte kavranamıyorlar."

Varlık Hayal Hayal Gücü Duygu Gerçek
Hayal Gücü

"Hayal gücü bilgiden daha önemlidir."

Hayal Gücü Hayal Bilgi Bilim
Hayal Gücü

"Hayal bilimden daha önemlidir, çünkü bilim sınırlıdır."

Hayal Hayal Gücü Bilim
Hayal Gücü

"Akıl, hayalgücünün düşmanıdır."

Akıl Hayal Gücü
Hayal Gücü

"Başarılarım gençliğimdeki hayallerimin ürünüdür."

Başarı Hayal Gücü Hayal Gençlik
Hayal Gücü

"Zeki bir insan yalnızlıkta, düşünceleri ve hayal gücüyle mükemmel bir eğlenceye sahiptir."

Akıl Yalnızlık Hayal Gücü Düşünce
Hayal Gücü

"Insanlar ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler."

İnsan Hayal Gücü Hayat Hayatın Anlamı

Tamamlayıcı Konular

Düş Görmek Gerçek olmayan şey, imge. Gerçekleşmesi istenen şey, umut.

Hayal Zihinde tasarlanan, canlandırılan ve gerçekleşmesi özlenen şey, düş, imge, hülya.

Düşünmek Aklından geçirmek, göz önüne getirmek.

Hayvan Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık.

Farkındalık Farkında olma durumu, bilinç.

Hoşgörü Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Yetenek Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç.

Dahilik Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse.

Deha İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey.

Güç Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet.

Kabiliyet Yetenek, kudret, yapabilme gücü.yetenek

Farklılık Eşitsizlik hali; fark.

Yapabilmek Bir şeyi yapmaya yetecek imkana sahip olmak.