Hayat

Doğumdan ölüme kadar geçen süre, ömür

Güzel kadınlar genç ölür- ya da öylesine demişler. Eğer öyleyse benim karım uzun bir hayat yaşayacak.

Hayat, yaşam, yaşamak, evren, zaman, ömür

Hayat, yaşam, yaşamak, evren, zaman, ömür

Hayat konusunda özlüsözler

Hayat

"Hayatımız düşüncelerimizin eseridir."

Hayat Düşünmek
Hayat

"Hayat, duygulananlar için bir trajedi, düşünenler için bir komedidir."

Hayat Acı Çekmek Joy
Hayat

"Ya tüm çırpınmalarını aşan daha yüksek bir anlamı vardır bu dünyanın,ya da bu çırpınmalardan başka hiçbirşey gerçek değildir."

Hayat Zorluk
Hayat

"Bizler, hayatını sürdürmeye çalışan makineleriz. Gen denilen bencil molekülleri korumaya programlanmış robotlardan farkımız yok."

Hayat İnsan Evrim Teorisi
Hayat

"Insan, hayatının dörtte üçünü yapamayacağı şeylerle geçirir."

Tamamlamak Devamlılık Zaman Hayat Hayal
Hayat

"Hayat güçsüzlüğü affetmez."

Hayat Güç
Hayat

"Hayat bir keşiftir ve ne kadar çok seyahat edersek o kadar çok gerçeği anlayabiliriz. Kapımızdaki şeyleri anlamak, ötesinde olanları anlamak için en iyi hazırlıktır."

Hayat Hayatın Anlamı Gerçek
Hayat

"Dünya, bir hedefi olan herkese açıktır. (Beyaz Zenciler, Sayfa 322)"

Amaç Hayat Farkındalık
Hayat

"Hayat bir yanılsamadır, ardındaki gerçeği gördüğünüzde ise bir yıkımdır."

Hayat Hayatın Anlamı Gerçek
Hayat

"Yaşam, çözülmesi gereken bir sorun değil, yaşanacak bir gerçekliktir."

Hayat
Hayat

"İnsan hayatı ciddi oynanması gereken bir komedidir."

Hayat Hayatın Anlamı
Hayat

"Şiir, hayatın kanıtıdır. Hayatın yanıyorsa, şiir sadece küldür."

Hayat Şiir
Hayat

"Bence hayatın kendisi gelişme içgüdüsü, idame içgüdüsü, güçlerin biriktirlmesi içgüdüsüdür: Güce yönelmenin olmadığı yerde çöküş vardır."

Gelişmek Güç Hayat
Hayat

"Hayat küçük şeylerden oluşur. Eğer sen seversen büyük olurlar."

Hayat Sevgi
Hayat

"Hayatın hedefi özgürlüktür. Özgürlük olmadan hayatın anlamı yoktur. Özgürlük politik, sosyal ya da ekonomik özgürlük anlamına gelmez. Özgürlük zamandan, zihinden, arzudan özgür olmaktır. Zihnin varolmadığı anda evrenle bir olursun; evren kadar sınırsız ol."

Hayat Özgürlük Politika Akıl Bilinç
Hayat

"Gidecek hiçbir yol yok. Her şey bu anda. Bütün varoluş, bu anda toplanmıştır. Bu anın içine sığar. Bütün varoluş, yaşadığın anda akmaktadır. Hepsi bu."

Zaman Hayat Hayatın Anlamı
Hayat

"Hayat size hiçbir şeyi söylemez ancak her şeyi gösterir."

Hayat Öğrenmek
Hayat

"Çoğunlukla canlı organizma kendisini daha erken, daha kolay ve daha hızlı amaca uygun olarak yaşam koşullarına uyarlar. Eylemleri veya tepkileri çoğunlukla, otomatik olarak işlev gören kalıtsal alışkanlıklar tarafından belirlenen 'refleks eylemleridir. Çoğu canlı varlığın yaşamını sürdürme biçimi ve insanın da çoğu zaman yaşadığı düzlem budur."

Hayat Hayatın Anlamı İnsan
Hayat

"Insanın somut olarak yaşadığı hayatın yanı sıra her zaman soyut olarak ikinci bir hayat yaşaması dikkate değer ve önemlidir"

Hayat
Hayat

"Insanlar ancak hayalleriyle yaşar ve biraz yaşamaya başlayınca tüm hayallerini kaybederler."

İnsan Hayal Gücü Hayat Hayatın Anlamı
Hayat

"Hayatın amacı Doğa ile uyum içinde yaşamaktır."

Doğa Hayat

Tamamlayıcı Konular

Dünya Üstünde yaşadığımız gök cismi.

Varlık Var olma durumu.

Evren Gök varlıklarının bütünü, kâinat, kozmos.

Doğa Kendi kuralları çerçevesinde sürekli gelişen, değişen canlı ve cansız varlıkların hepsi.

Zaman Yaşanan anların toplamı.