Hırsızlık

Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık etmek, aşırmak.

Hırsızlık, çalmak, aşırmak, para, sahip olmak, ahlak, kanun

Hırsızlık, çalmak, aşırmak, para, sahip olmak, ahlak, kanun

Hırsızlık konusunda özlüsözler

Hırsızlık

"Eğitimli insanlar öncelikle adalete değer verir. Eğitimli insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca asi olurlar. Küçük insanlar adalet olmadan cesaret sahibi olunca haydut olurlar."

Adalet Eğitim Cesaret Hırsızlık

Tamamlayıcı Konular

Para Devletçe bastırılan, üzerinde saymaca değeri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı.

Sahip Olmak Sahip olma durumu

Ahlak İnsanların toplum içindeki davranışlarını ve birbirleriyle ilişkilerini düzenlemek amacıyla başvurulan kurallar dizgesi, başka insanların davranışlarını olumlu ya da olumsuz biçimde yargılamakta kullanılan ölçütler bütünüdür.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Erdem Ahlakın övdüğü iyi olma, alçak gönüllülük, yiğitlik, doğruluk vb. niteliklerin genel adı, fazilet.

Ödev Ahlakı Ahlaki eylemde bulunmayı ahlak yasasına uyma olarak kabul eden öğreti.

Asosyallik Sosyal olmamak, genel kabul görmüş kuralların dışında hareket etmek.

Saygı Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu.

Ahlakdışıcılık Nietzsche'nin ahlak felsefesidir.

Amoral Ahlak dışılık anlamına gelmektedir. Temellerini ahlaki öğretilerden almayan düşünce biçimidir.

Etik Felsefenin ahlaki değerle ilgili olan alt dalıdır.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Stoacılık Kıbrıs’lı Zenon tarafından kurulan felsefe disiplinidir. Mantık, Metafizik, Etik olmak üzere 3 dala ayrılır.

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Ateizm Tanrının olmadığını savunan ve dinleri reddeden görüş.

Epikürosçuluk Kurucusu olan Epiküros’un adıyla anılan felsefe disiplinidir ve temel sorunu AHLAK’tır.

Aldatmak Beklenmedik bir davranışla yanıltmak.

Kanun Devletin düzeni sağlamada herkesin uyması için koyduğu yasalar.

Emretmek Buyurmak, emir vermek.

Nedensellik Her şeyin bir sebebi vardır ve aynı şartlar altında, aynı nedenler, aynı etkileri doğurur biçiminde özetlenebilen ilke.

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.