Hoşgörü

Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans.

Hoşgörü, Affetmek, Alçakgönüllülük, Barış, anlaşmak, anlayış, Düşünmek, Güleryüz, Iyi Niyet, Iyimserlik, Sevgi, Yardım Etmek, müsamaha

Hoşgörü, Affetmek, Alçakgönüllülük, Barış, anlaşmak, anlayış, Düşünmek, Güleryüz,   Iyi Niyet, Iyimserlik, Sevgi, Yardım Etmek, müsamaha

Hoşgörü konusunda özlüsözler

Hoşgörü

"Beni hor görme kardeşim. Sen altındın ben tunç muyum? Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün ben saç mıyım? Ne varise sende bende. Aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende, sen toksun da ben aç mıyım?"

Alçakgönüllülük Hoşgörü Anlayış Eşitlik
Hoşgörü

"Hoşgörünüzü tutumlu kullanın. Çünkü ona muhtaç olanların sayısı çok fazladır."

Hoşgörü
Hoşgörü

"Insanlara oldukları gibi muamele edersek, onları daha kötü kılarız. Eğer onları olmaları gerektiği gibi ele alırsak, olabilecekleri kadar iyi yaparız."

Davranış Hoşgörü Eleştiri
Hoşgörü

Tamamlayıcı Konular

Anlayış İstenilen veya söylenilen bir şeyi hoşgörüyle karşılamak, hâlden anlamak.

Barış Anlaşmak, uyum, karşılıklı anlayış ve hoşgörü ile oluşturulan ortam.

Fikir Özgürlüğü

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Merhamet Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Alçakgönüllülük Alçak gönüllü olma durumu, tevazu, mahviyet, mütevazılık.

Kendini Bilmek İnsanin kapasitesinden haberdar olması. Kendini tanıyarak yapabileceklerini önceden kestirebilmesi ve ona uygun davranması.

Huzur Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık.

Anlaşmak Düşünce, duygu, amaç bakımından birleşmek.

Sosyalleşmek Birey kişilik kazanarak belli bir toplumsal çevreye hazırlanmak, toplumla bütünleşmek.

Anlamak Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini kavramak.

Düşünmek Aklından geçirmek, göz önüne getirmek.

Hayal Gücü

Hayvan Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle hareket eden canlı yaratık.

Farkındalık Farkında olma durumu, bilinç.

Akıl Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us.

Güleryüz

Iyi Niyet Herhangi bir kimse veya konuda hiçbir kötü düşünce beslememe, hüsnüniyet.

Iyimserlik Her şeyi en iyi yanından gören, her durumda iyi bir çıkış yolu uman dünya görüşü, nikbinlik, optimizm.

Imkansızlık İmkânsız olma durumu, olanaksızlık

Sevgi İnsanı bir şeye veya bir kimseye karşı yakın ilgi ve bağlılık göstermeye yönelten duygu.

Aşk Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, sevda.

Saygı Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsallığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygusu.

Hediye Parasız verilen, bağışlanan şey, armağan.

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.