İntikam

Öç almak. Hınç ve acı çıkarmak.

Biz intikam almak istiyoruz. - We want revenge.

İntikam, öc almak, Adalet, Düşmanlık, Haksızlık, Kafa Tutmak, Kötülük, Nefret, Öfke,

İntikam, öc almak, Adalet, Düşmanlık, Haksızlık, Kafa Tutmak, Kötülük, Nefret, Öfke,

İntikam konusunda özlüsözler

İntikam

"Kendini öldürme arzusu, daha derinde; başkalarını öldürme arzusunun projeksiyonudur."

Arzu İntikam İntihar
İntikam

"Affetmek ve unutmak iyi insanların intikamıdır."

Affetmek Unutmak İntikam

Tamamlayıcı Konular

Kin Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık, garaz.

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Haksızlık Hak ve adalete aykırılık.

Ana Erdemler İlkçağ Yunan felsefesinde, özellikle de Platon’un öğretisinde olmazsa olmaz olarak görülen erdemlerdir.

Günah Cezayı gerektiren eylem. Dine aykırı iş.

Fikir Özgürlüğü

Düşmanlık Düşmanca duygu veya davranış.

Zulüm Güçlü bir kimsenin yasaya veya vicdana aykırı olarak başkasını uğrattığı kötü durum.

Kafa Tutmak Bir güce karşı dirençli olma kararlılığı.

Meydan Okuma Korkmadığını, çekinmediğini açıkça bildirmek, kavga veya yarışmaya çağırmak.

Kötülük Zarar verecek davranış veya söz.

Zorbalık Zorbaca davranış.

Etik Felsefenin ahlaki değerle ilgili olan alt dalıdır.

Ahlak Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kuralları.

Hata İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış.

Nefret Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu.

Öfke Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında gösterilen saldırganlık tepkisi.

Tutku Güçlü istek ve eğilimin yöneldiği amaç.