Irkçılık

İnsanların toplumsal özelliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti.

Irkçılık, faşizm, milliyetçilik, muhafazakarlık, demokrasi, Diktatörlük, Fikir Özgürlüğü, Genellemek, Zorbalık

Irkçılık, faşizm, milliyetçilik, muhafazakarlık, demokrasi, Diktatörlük, Fikir Özgürlüğü, Genellemek, Zorbalık

Irkçılık konusunda özlüsözler

Irkçılık

"Son zamanlarda, dostluk duygularımızın nesnesi olarak tüm insan türünü alma yolunda, ırkçılık ve vatanseverliğe karşı bir eğilim oluşmakta. Özverimizin bu insancıl genleşmesinin ilginç bir sonucu var ki, "türün iyiliği" fikrini destekliyor. Politik anlamdaki liberaller -türün etiği konusunun en inandırıcı sözcüleri-, şimdilerde özveri sınırlarını biraz daha genişleterek başka türleri de içine alanları küçük görmekteler. İnsanların barınma şartlarını iyileştirmek yerine, büyük balinaların öldürülmesini önlemekle ilgilendiğimi söylediğim takdirde, sanırım kimi arkadaşlarımı epey şaşırtmış olacağım."

Iyilik Milliyetçilik Politika Irkçılık Liberalizm

Tamamlayıcı Konular

Milliyetçilik Maddi ve manevi açılardan millet ve ülkesinin çıkarlarını her şeyin üstünde tutma anlayışı, ulusçuluk.

Faşizm

Muhafazakarlık Geçmişten gelen tarihi, kültürel ve medeni birikimlerini kaybetmeden, öz dinamiklerinin değişmesine karşı direnç göstermek.

Gurur Onur, övünme.

Din Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet

Demokrasi Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi.

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

Diktatörlük Egemen ve mutlak siyasi bir gücün, bir veya birçok kişinin oluşturduğu bir yürütme organınca, denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasi düzen.

Fikir Özgürlüğü

Zorbalık Zorbaca davranış.

Fikir Birliği

Emretmek Buyurmak, emir vermek.

Fikir Düşünce, mülahaza, mütalaa.

Genellemek Varlıklar veya olaylar arasındaki benzerlik bağıntılarını bir düşüncede toplamak, tamim etmek

Acı Çekmek Ölüm, yangın, deprem vb. olayların yarattığı üzüntü, keder, elem.

Asilik Yasalara veya kişilere başkaldırıcı, karşı olma hali.

Adalet Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.