Iyilik

Karşılık beklenilmeden yapılan yardım, kayra, lütuf, kerem, ihsan, inaye.

Iyilik, yardım, ihsan, lütuf

Iyilik, yardım, ihsan, lütuf

Iyilik konusunda özlüsözler

Iyilik

"İnsanları iyi yapan yasalardır."

Iyilik Iyi Itaat
Iyilik

"Birisine bir iyilik yaptığında ne bekliyorsun? Doğru şeyi yaptığından ötürü hoşnut olman ve bu iyiliğin karşılığını beklememen gerekmez mi? Insanlar birbirleri için yaratılmıştır. Ya onlara doğru yolu göster ya da onlara karşı anlayışlı ol."

Anlayış Doğruluk Iyilik
Iyilik

"Bir şeye sırf kulaktan duydunuz diye körü körüne inanmayın, birkaç kuşaktan beri itibar görüyorlar diye, geleneklerin de doğru olduğuna inanmayın. Sırf hocalarınızın ya da rahiplerin otoritesine dayanıyor diye hiçbir şeye inanmayın. Ancak bizzat hissettiğiniz, denediğiniz ve doğru olarak kabul ettiğiniz, kendinizin ve başkalarının hayrına olan şeylere inanın ve tutumunuzu onlara uydurun."

Inanmak Muhafazakarlık Iyilik
Iyilik

"Öfkeyi sevgiyle, kötülüğü iyilikle yen. Açgözlülüğü cömertlikle, yalanı gerçekle yen."

Iyilik Kötülük Açgözlülük Cömertlik Yalan Gerçek
Iyilik

"Iyilikler sonsuza kadar sürmemelidir."

Iyilik
Iyilik

"İnsanın kendi beklentileri için uğraşması başkaları için olandan çok daha zordur ve nadiren başarılı olur. Bu nedenle başarılı olarak gördüklerimiz iyi insan kolaycılığına meyleden çoğunluktur."

Iyilik Kendi Olmak Ahlak Toplum Aile Beklenti Hayatın Anlamı
Iyilik

"Çok düşünüyoruz, ama az hissediyoruz. MakineIeşmeden çok insanIığa, zekâdan çok iyiIik ve anIayışa gereksinmemiz var."

Hırs Düşünce Düşünmek Duygu Iyilik
Iyilik

"Son zamanlarda, dostluk duygularımızın nesnesi olarak tüm insan türünü alma yolunda, ırkçılık ve vatanseverliğe karşı bir eğilim oluşmakta. Özverimizin bu insancıl genleşmesinin ilginç bir sonucu var ki, "türün iyiliği" fikrini destekliyor. Politik anlamdaki liberaller -türün etiği konusunun en inandırıcı sözcüleri-, şimdilerde özveri sınırlarını biraz daha genişleterek başka türleri de içine alanları küçük görmekteler. İnsanların barınma şartlarını iyileştirmek yerine, büyük balinaların öldürülmesini önlemekle ilgilendiğimi söylediğim takdirde, sanırım kimi arkadaşlarımı epey şaşırtmış olacağım."

Iyilik Milliyetçilik Politika Irkçılık Liberalizm
Iyilik

"Yalnız iyilik yapmak yetmez, iyiliği incelikle yapmak gerekir."

Iyilik
Iyilik

"Dünyada en korkunç şey iyilikseverlikten ayrı düşmüş adalettir."

Adalet Iyilik
Iyilik

"Iyilik insanları birbirine bağlayan altın zincirdir."

Iyilik
Iyilik

"Ama konfor istemiyorum. Tanrı'yı, şiirimi istiyorum, gerçek tehlike istiyorum, özgürlük istiyorum, iyilik istiyorum. Günah istiyorum."

Rahatlamak Tanrı Özgürlük Iyilik Günah Tehlike Konfor
Iyilik

"Ben hem iyiyim hem de kötüyüm, sen hangisini tercih edersen öyleyim."

Iyilik Kötülük
Iyilik

"Bilgi insanı şüpheden, iyilik acı çekmekten, kararlı olmak korkudan kurtarır."

Bilgi Iyilik Acı Çekmek Şüphe Korku Kararlılık
Iyilik

"Bir ülkede adaletin varlığı kişinin kendini özgürce ifade etmesinden anlaşılır. Bir ülkede adaletsizliğin varlığı ise kişilerin başına buyruk davranışından anlaşılır. Iyi insanlar sorunları önlemek için çaba sarf ederler."

Adalet Özgürlük Fikir Özgürlüğü Iyilik Davranış
Iyilik

"İnsanoğlu ölümden sonra yaşamayı tutkuyla ister. Ancak çoğu zaman iyi bir insanın anılarının daima yaşadığı gerçeğini atlar. O anılar ki nesilden nesile aktarılır. Bu uğruna ölecek bir ölümsüzlük değil mi ?"

Fedakarlık Iyilik Yardım Ölüm
Iyilik

"İyi şeyler yaptığımda kendimi iyi hissediyorum. Kötü yaptığımda ise kötü. İşte bu benim dinim."

Din Iyilik Kötülük
Iyilik

"Halkın yardımıyla hükümdar olan, halkın dostluğunu korumak için çalışmalıdır. Bunu başarmak da oldukça kolaydır, çünkü halkın tek arzusu baskıdan uzak yaşamaktır. Soyluların yardımıyla ve halkın iradesine karşın hükümdar olan kişinin ise her şeyden evvel halkı koruması altına alması yeterli olacaktır. Böylece, hükümdarlığı halkın yardımıyla alan birisine kıyasla halktan daha çok sevgi ve bağlılık görecektir, çünkü insanlar kötülükten başka bir şey beklemedikleri kişilerden biraz iyilik gördüklerinde bunlara daha büyük bir minettarlıkla bağlanırlar. "

Adalet Baskı Iyilik
Iyilik

"Bir kişi sadece eylemleriyle değil, eylemsizliğiyle başkalarına kötülük yapabilir ve her iki durumda da sonuçlarından sorumludur."

Iyilik Kayıtsızlık
Iyilik

"İyiIikIer iade ediIebiIme sınırı içinde kaIdıkça hoşa gider, bu sınırı aşınca şükranın yerini nefret aIır."

Iyilik Nefret
Iyilik

"Aile, her türlü iyilik ve kötülüğün öğretildiği bir okuldur."

Aile Iyilik Kötülük Eğitim

Tamamlayıcı Konular

Vicdan Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yargıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değerleri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama yapmasını sağlayan güç.

Etik Felsefenin ahlaki değerle ilgili olan alt dalıdır.

Yardım Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma.

Hoşgörü Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans.

Ilgi Belirli bir olay veya etkinliğe yakınlık duyma, ondan hoşlanma ve ona öncelik tanıma.

Merhamet Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan duyulan üzüntü, acıma.