Kabiliyet

Yetenek, kudret, yapabilme gücü.yetenek

Kabiliyet, Yetenek, kudret, yapabilmek, hüner, ehliyet, beceri, ustalık, yeterlik, marifet, meleke, istidat, dirayet

Kabiliyet, Yetenek, kudret, yapabilmek, hüner, ehliyet, beceri, ustalık, yeterlik, marifet, meleke, istidat, dirayet

Kabiliyet konusunda özlüsözler

Kabiliyet

"İnsanlar belli bir özelliği ısrarlı bir şekilde sürekli yaparak elde ederler."

Çalışmak İnsan Yetenek Kabiliyet Barış Alışkanlık
Kabiliyet
Kabiliyet

"Eğer bir ağacı kesmek için bir saatim olsaydı, ilk kırkbeş dakikada sadece baltamı bilerdim."

Planlamak Kabiliyet
Kabiliyet

"Eğitimin amacı, insanlarda bulunan kabiliyetleri geliştirmektir."

Eğitim Kabiliyet Yetenek

Tamamlayıcı Konular

Yetenek Bir duruma uyma konusunda organizmada bulunan ve doğuştan gelen güç.

Dahilik Olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kimse.

Hayal Gücü

Deha İnsan zekâsının, insan kişiliğinin erişebileceği en yüksek düzey.

Güç Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme yeteneği, kuvvet.

Farklılık Eşitsizlik hali; fark.

Yapabilmek Bir şeyi yapmaya yetecek imkana sahip olmak.

Iktidar Bir işi yapabilme gücü.

Imkansızlık İmkânsız olma durumu, olanaksızlık

Deneyim Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı.

Alışkanlık Bir şeye alışmış olma durumu.

Zeka İnsanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı.