Kabullenmek

İsteksizce kabul etmek.

Kabullenmek, kabul etmek, boyun eğmek, karşı çıkmamak, razı olmak, ses çıkarmamak, direnmemek

Kabullenmek, kabul etmek, boyun eğmek, karşı çıkmamak, razı olmak, ses çıkarmamak, direnmemek

Kabullenmek konusunda özlüsözler

Kabullenmek

"Bugün karım öldü fakat neyse ki masamın üstü beni oyalayacak bir sürü evrakla dolu."

Ölüm Vefasızlık Seyirci Kalmak Kabullenmek
Kabullenmek

"Insan ne ise, o olmayı reddeden tek yaratıktır."

İnsan Kabullenmek
Kabullenmek

"Güler yüzle söylenen bir yalanı bir anda yuttuğumuz halde, acı gerçeği ancak damla damla yutarız."

Yalan Güleryüz Kabullenmek Gerçek
Kabullenmek

"Bazen sevdiğimizin bize yanıldığımızı belirtmesi, bizi aldatmasından daha ağır gelir."

Aldatmak Kabullenmek
Kabullenmek

"Bilgeliğin ilk adımı herşeyi sorgulamak, son adımı da bunları olduğu gibi kabullenmektir."

Bilgelik Kabullenmek
Kabullenmek

"Dünle beraber gitti düne ait ne varsa, bugün yeni şeyler söylemek gerek."

Affetmek Unutmak Iyimserlik Kabullenmek
Kabullenmek

"Ancak hepiniz beni inkar ettiğiniz zaman size dönmek isterim. Gerçekten, kardeşlerim, o zaman kaybettiklerimi başka gözlerle arayacağım. O zaman sizleri başka başka bir sevgi ile seveceğim."

Kabullenmek
Kabullenmek

"Beni öldür veya olduğum gibi kabul et. Çünkü değişirsem lanetleneceğim."

Kendi Olmak Kabullenmek Kişilik Ego

Tamamlayıcı Konular

Inanmak Bir şeyin varlığını, doğruluğunu kabul etmek.

Eleştiri Bir insanı, bir eseri, bir konuyu doğru ve yanlış yanlarını bulup göstermek amacıyla inceleme işi, tenkit.

Fikir Birliği

Affetmek Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek, bağışlamak.

Onaylamak Yapılan bir işi doğru ve yerinde bularak kabul etmek.

Anlaşmak Düşünce, duygu, amaç bakımından birleşmek.

Itaat Alınan emre uymak. Söz dinlemek. İnkıyad etmek. Boyun eğmek. Amirin meşru emirlerini dinleyip ona göre hareket etmek.