Kafa Tutmak

Bir güce karşı dirençli olma kararlılığı.

Harun bir şey söylemeye cesaret etmedi. - Harun didn't dare say anything.

Kafa Tutmak, cüret etmek, meydan okumak, kalkışmak, gözüpeklik, yiğitlik, yüreklilik, cesur olmak, diklenmek

Kafa Tutmak, cüret etmek, meydan okumak, kalkışmak, gözüpeklik, yiğitlik, yüreklilik, cesur olmak, diklenmek

Kafa Tutmak konusunda özlüsözler

Kafa Tutmak
Kafa Tutmak

"Hiçbir şeyi ayıplama. Aksine, onu kullan. Herhangi bir şeye karşı olma. Nasıl kullanılabileceğinin ve dönüştürülebileceğinin yollarını ara."

Ayıplamak Değişim Kafa Tutmak

Tamamlayıcı Konular

Meydan Okuma Korkmadığını, çekinmediğini açıkça bildirmek, kavga veya yarışmaya çağırmak.

İntikam Öç almak. Hınç ve acı çıkarmak.

Kahramanlık Kahramanca davranış, yiğitlik.

Ana Erdemler İlkçağ Yunan felsefesinde, özellikle de Platon’un öğretisinde olmazsa olmaz olarak görülen erdemlerdir.

Cesaret Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven.Sitede yayınlanmasını istediğiniz Word veya PDF formatındaki özgün yazılarınızı denizemesaj@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Arzu ederseniz kendi isminizle yayılanır. Yine bu adresten görüş ve fikirlerinizi iletmeniz de mümkün.
You can send your original articles in Word or PDF formats that you want to be published on this site to denizemesaj@gmail.com. If you wish, it will publish by your own name. It is also possible to send your opinions and ideas at this address.