Karakter

Bir nesnenin, bir bireyin kendine özgü yapısı, onu başkalarından ayıran temel belirti ve bireyin davranış biçimlerini belirleyen ana özellik, öz yapı, seciye.

Harun is a strange character. - Harun garip bir karakter.

Karakter, özellik, öz yapı, seciye, şahsiyet, mizaç, kişilik, haslet, cibilliyet, nitelik, tipleme

Karakter, özellik, öz yapı, seciye, şahsiyet, mizaç, kişilik, haslet, cibilliyet, nitelik, tipleme

Karakter konusunda özlüsözler

Karakter
Karakter

"Eğer herkes gibi değilseniz o zaman anormalsiniz, eğer anormalseniz o zaman hastasınız demektir. Bu üç kategori, yani diğerleri gibi olmamak, normal olmamak ve hasta olmak çok farklıdır; ancak aynı kategoriye indirilmiştir."

Bütünleşmek Genellemek Karakter Normallik Asosyallik
Karakter

"Söylediklerinize dikkat edin, düşüncelere dönüşür... Düşüncelerinize dikkat edin, duygularınıza dönüşür... Duygularınıza dikkat edin, davranışlarınıza dönüşür... Davranışlarınıza dikkat edin, alışkanlıklarınıza dönüşür... Alışkanlıklarınıza dikkat edin, değerlerinize dönüşür... Değerlerinize dikkat edin, karakterinize dönüşür... Karakterinize dikkat edin, kaderinize dönüşür."

Konuşmak Düşünmek Fikir Duygu Davranış Alışkanlık Değer Karakter Kader
Karakter

"Yetenek, sükunet içinde ortaya çıkar. Karakter ise dünyanın fırtınaları içinde."

Karakter Susmak Yetenek
Karakter

"Insanların mutlulukları ya da mutsuzlukları, kaderin olduğu kadar da karakterlerinin eseridir."

Mutluluk Kader Karakter

Tamamlayıcı Konular

Kendi Olmak Kişinin kendini tanıması ve ona uygun hareket etmesi.

Kişilik Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet.

Nefs Kişinin öz varlığı, kişinin kendisi, öz varlık, kişilik.

Güleryüz

Nitelik Yokluğu o nesne ya da olayı neyse o olmaktan çıkaracak olan, nesne yada olayın bütünsel öz yapısını dile getirir.