Kayıtsızlık

Ortaya çıkan olumsuzluklara karşı tepkisiz kalmak.

Hiçbir şey aptallık ve kayıtsızlıktan daha üzücü değildir. - Nothing is more sad than stupidity and apathy

Kayıtsızlık, aldırmazlık, ilgisizlik, umursamazlık, lakaytlık, tepkisizlik

Kayıtsızlık, aldırmazlık, ilgisizlik, umursamazlık, lakaytlık, tepkisizlik

Kayıtsızlık konusunda özlüsözler

Kayıtsızlık

"Işleyebileceginiz en büyük günah, başkasından nefret etmek değil, ona kayıtsız kalmaktır. Insanlık dışı olmanın özü nefret değil kayıtsızlıktır."

Günah Kayıtsızlık Nefret
Kayıtsızlık

"Dünya; kötülük yapanlar değil, seyirci kalıp hiçbir şey yapmayanlar yüzünden tehlikeli bir yerdir."

Kayıtsızlık Kötülük
Kayıtsızlık

"Bir kişi sadece eylemleriyle değil, eylemsizliğiyle başkalarına kötülük yapabilir ve her iki durumda da sonuçlarından sorumludur."

Iyilik Kayıtsızlık

Tamamlayıcı Konular

Etkileşim Birbirini karşılıklı olarak etkileme işi

Düşüncesiz Düşünmeden davranmak.

Unutmak Aklında kalmamak, hatırlamamak, dalgınlıkla bir şeyi bırakmak.